Szkoła Podstawowa w Jamnie

Szkoła Podstawowa w Jamnie

99-400 Łowicz

Jamno 112

Tel.: (46) 838 90 90

E-mail: spjamno@wp.pl

Misja i wizja szkoły

 Misja Szkoły:

Chcemy być szkołą, która kształci uczniów na miarę XXI wieku, 

radzących sobie w zmieniającym się współczesnym świecie 

oraz stawiających czoła coraz bardziej wymagającej rzeczywistości. 

Postępujemy tak, by w sposób najbardziej efektywny 

i wydajny umożliwić młodym ludziom wszechstronny rozwój.

 

 

Wizja Szkoły:

Pragniemy, aby nasza szkoła była postrzegana w środowisku lokalnym

jako instytucja dobra, przyjazna i życzliwa uczniom, zapewniająca

im wszechstronny rozwój. Wizją naszej szkoły jest wychowanie

człowieka kulturalnego, odpowiedzialnego, aktywnego, twórczego, wrażliwego,

otwartego na potrzeby drugiego człowieka, mającego poczucie więzi

ze swoim regionem, ze swoją Ojczyzną, człowieka prawego i tolerancyjnego.

 

Grafika wektorowa Szkoła rysunek, obrazy wektorowe, Szkoła rysunek  ilustracje i kliparty