Szkoła Podstawowa w Jamnie

Szkoła Podstawowa w Jamnie

99-400 Łowicz

Jamno 112

Tel.: (46) 838 90 90

E-mail: spjamno@wp.pl

Misja i wizja szkoły

 Misja Szkoły.


Chcemy być szkołą, która kształci uczniów na miarę XXI wieku,radzących sobie w zmieniającym się współczesnym świecieoraz stawiających czoła coraz bardziej wymagającej rzeczywistości.Postępujemy tak, by w sposób najbardziej efektywnyi wydajny umożliwić młodym ludziom wszechstronny rozwój.Wizja Szkoły.


Pragniemy, aby nasza szkoła była postrzegana w środowisku lokalnym


jako instytucja dobra, przyjazna i życzliwa uczniom, zapewniająca


im wszechstronny rozwój. Wizją naszej szkoły jest wychowanie


człowieka kulturalnego, odpowiedzialnego, aktywnego, twórczego, wrażliwego,


otwartego na potrzeby drugiego człowieka, mającego poczucie więzi


ze swoim regionem, ze swoją Ojczyzną, człowieka prawego i tolerancyjnego.