Szkoła Podstawowa w Jamnie

Szkoła Podstawowa w Jamnie

99-400 Łowicz

Jamno 112

Tel.: (46) 838 90 90

E-mail: spjamno@wp.pl

PCK

PCK - Szkoła w Grądach

Opiekun - p. Martyna Stefańska

 Polski Czerwony Krzyż (PCK) - najstrasza organizacja humanitarna w Polsce będąca członkiem Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.  W Polsce działająca od 18 stycznia 1919r., zarejestrowana 24 stycznia 2005r.

 

Zadania organizacji:

- pomoc humanitarna w czasie klęsk i wojen

- pomoc socjalna 

- nauka udzielania pierwszej pomocy 

- prowadzenie zabezpieczeń medycznych 

- propagowanie idei honorowego krwiodawstwa

- rozpowszechnianie wiedzy o międzynarodowych prawach konfliktów zbrojnych.