Szkoła Podstawowa w Jamnie

Szkoła Podstawowa w Jamnie

99-400 Łowicz

Jamno 112

Tel.: (46) 838 90 90

E-mail: spjamno@wp.pl

LOP

Kartka z kalendarza | Szkoła Podstawowa nr 366 im. Jana Pawła II       

Opiekun - p. Bożena Gołębiewska

 

 Liga Ochrony Przyrody (LOP) - jest to ogólnopolskie stowarzyszenie, którego celem jest ochrona przyrody. Jest to najstarsza organizacja ekologiczna w Polsce  działającą od 9 stycznia 1928r. 

 

Cele organizacji:

- prowadzenie działalności edukacyjnej w celu kształtowania stosunku społeczeństwa do środowiska przyrodniczego 

- popularyzowanie wiedzy o przyrodzie i ochronie przyrody

- zachęcanie do podejmowania i wykonywania społecznie prac na rzecz środowiska przyrodniczego oraz organizowania takich prac 

- inicjowanie oraz inspirowanie działań na rzecz środowiska przyrodniczego 

- czuwanie nad przestrzeganiem prawa ochrony przyrody oraz interweniowanie w przypadkach jego naruszenia.

 

Metody działania:

- edukacja społeczeństwa w sferze ochrony przyrody i świadomości ekologicznej 

- działalność wydawnicza

- działalność popularyzatorska

- działania interwencyjne

- lobbing na rzecz ochrony przyrody i środowiska

- współpraca z administracją rządową i samorządową.