Szkoła Podstawowa w Jamnie

Szkoła Podstawowa w Jamnie

99-400 Łowicz

Jamno 112

Tel.: (46) 838 90 90

E-mail: spjamno@wp.pl

"Podnoszenie świadomości najmłodszej społeczności lokalnej poprzez poznanie kultury i zwyczajów regionu łowickiego"

Projekt "Podnoszenie świadomości najmłodszej społeczności lokalnej poprzez poznanie kultury i zwyczajów regionu łowickiego" realiozwany był w naszej szkole w roku szkolnym 2012/2013.

Wszystkie działania wynikały ze złożonego w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania "GNIAZDO" wniosku o przyznanie pomocy w ramach działa 413, tzn. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

Cele projektu:

- propagowanie bogactwa kulturowego Ziemi Łowickiej wśród najmłodszych członków środowiska lokalnego 

- zwiększenie poczucia lokalnej tożsamości wiejskiej

- umożliwienie dalszego rozwoju poprzez zapewnienie uczniom możliwości poznania kultury regionu, w ktorym się urodzili, żyją i są wychowywani

- zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszrów wiejskich w przyszłości 

- wzrost poziomu wiedzy związanego z tradycjami i obrzędami łowickimi 

- wzmocnienie wzjamnych relacji, poprzez wspólne wyjazdy i przygotowywanie projektów tematycznych 

- identyfikowanie się z lokalną społecznością

- poznanie podstawowych elementow językowej, gwarowej komunikacji,  miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów 

- doświadczenie procesu powstawania wytowrów sztuki ludowej (zajęcia z wycinankarstwa, bubułkarstwa, hafciarstwa i garncarstwa).