Szkoła Podstawowa w Jamnie

Szkoła Podstawowa w Jamnie

99-400 Łowicz

Jamno 112

Tel.: (46) 838 90 90

E-mail: spjamno@wp.pl

Logopeda

Logopeda - p. Justyna Górczyńska

 

Dni i godziny pracy w naszej szkole:

- poniedziałek 7:30-15:30

 

 

 

Cele zajęć logopedycznych:

- wywołanie i korygowanie zaburzonych dźwięków danych głosek, a następnie zautomatyzowanie ich w mowie spontanicznej

- osiągnięcie przez dziecko możliwie jak najlepszej sprawności językowej 

- wyrównywanie szans edukacyjnych.

 

Większość zaburzeń mowy można zlikwidować bądź złagodzić pod warunkiem, że terapię rozpocznie się jak najwcześniej oraz, co najważniejsze, wraz z ogromną pomocą rodziców, którzy muszą systematycznie ćwiczyć z dzieckiem w domu. Zaburzenia mowy, które w porę nie zostaną poddane terapii logopedycznej przechodzą w nawyk, który pozostaje i utrwala się. Nieprawidłowa wymowa często ma negatywny wpływ na funkcjonowanie dziecka w domu, środowisku szkolnym oraz rzutuje na jego zachowania w grupie rówieśniczej. Dziecko źle czuje się w grupie,nie zgłasza się do odpowiedzi, gdyż boi się reakcji otoczenia, ma także często problemy z uczeniem się.

 Pamiętajmy, że tylko regularne uczęszczanie dziecka na terapię logopedyczną i codzienne ćwiczenia w domu będą skutkowały poprawą wymowy. Jest to moja i Państwa odpowiedzialność, dlatego bardzo proszę o regularnie uczestnictwo w zajęciach i stosowanie się do wskazówek logopedycznych przekazywanych do domu. Tylko współpracując możemy osiągnąć cel. Zawsze mają Państwo możliwość być z dzieckiem na zajęciach. Zapraszam również na rozmowy indywidualne przez cały rok szkolny.