Szkoła Podstawowa w Jamnie

Szkoła Podstawowa w Jamnie

99-400 Łowicz

Jamno 112

Tel.: (46) 838 90 90

E-mail: spjamno@wp.pl

„Sukces osiągniemy, gdy w przedszkola zainwestujemy”

Projekt "Sukces osiągniemy, gdy w przedszkola zainwestujemy" był realizowany w naszej szkole w roku szkolnum 2013/2014.

Program został współflinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edykacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.1. 

Projekt miał na celu:

- zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechaniania edukacji przedszkolnej (doposażenie przedszkoli w szkole w pomoce dydaktyczne, zabawki, sprzęt komputerowy, urządzenia placu zabaw, akcesoria łazienkowe, akcesoria wyposażenia).

 

W ramach projektu doposażone zostały dwa oddziały przedszkolne w naszej szkole. 

Realizacja projketu zakończyła się 31.08.2014r.