Szkoła Podstawowa w Jamnie

Szkoła Podstawowa w Jamnie

99-400 Łowicz

Jamno 112

Tel.: (46) 838 90 90

E-mail: spjamno@wp.pl

Samorząd szkolny

Samorząd szkolny - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łążku

W skład Samorządu wchodzą:

- przewodnicząca - Katarzyna Doroba

- zastępca - Anna Kraft

- członek -Julia Węglik, Agata Baba

- opiekun Samorządu Szkolnego - p. Martyna Kacprzyk

 

          Samorząd Uczniowski w naszej szkole działa zgodnie ze statutem szkoły.

 

Zadania samorządu:

- reprezentowanie interesów uczniów w zakresie: oceniania, klasyfikowania i promowania, form i metod sprawdzania wiedzy i umiejętności

- przedstawianie Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoly wniosków i opinii w zakresie praw uczniów m.in.: prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami; prawo do organizacji życia szkolnego; prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej; prawo wyboru nauczycieli pełniących rolę opiekuna samorządu

- opracowywanie planu zamierzeń na każdy kolejny rok działalności.