Szkoła Podstawowa w Jamnie

Szkoła Podstawowa w Jamnie

99-400 Łowicz

Jamno 112

Tel.: (46) 838 90 90

E-mail: spjamno@wp.pl

"Ekopracownia"

Projekt Ekopracownia "Zielony Zakątek" realizowana była w roku szkolnym 2015/2016.

Przedsięwzięcie dofinansowane zostało z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nasza szkoła otrzymała  dofinansowanie w formie dotacji w wysokości 24400zł, w ramach Konkursu pn. „Moja wymarzona ekopracownia - 2015”.  Ekopracownia, która została utworzona w  ramach projektu   pn. Utworzenie pracowni przyrodniczo-ekologicznej  ”Zielony Zakątek” w Szkole Podstawowejw Jamnnie obejmuje utworzenie ekopracowni przez zapewnienie jej nowoczesnego wyposażenia technicznego oraz różnorodnych pomocy dydaktycznych, jak również stworzenia i wdrożenia  w określonym czasie programu edukacyjnego opartego na wykorzystaniu zasobów pracowni. Wartość ogólna zadania wynosi 25962,30zł.

 

Cele projektu:

- rozwój uczniów przyczyniający się do wzrostu zainteresowania przyrodą 

- zainspirowanie do podejmowania działań na rzecz środowiska przyrodnieczego

- lepsze i ciekawsze możliwości dla realizacji programu z przyrody

- wzrost motywacji dzeci do nauki przedmiotów przyrodniczych

- możliwośc stosowania nowoczesnych środków dydaktycznych (np. tablica interaktywna, mikroskopy, symulatory procesów przyrodnicznych)

- wzrost świadomości ekologicznej, wiedzy i umiejętności uczniów 

- zaangażowanie rodziców, uczniów, nauczycieli i środowiska lokalnego w ochronę przyrody

- zdobywanie wiedzy teoretycznej oraz wykorzystywanie jej w praktyce .

- zdobywanie umiejętności perspektywicznego myślenia, dzięki prowadzeniu obserwacji i doświadczeń

 

W realizacji programu edukacji ekologicznej w roku szkolnym 2015/2016 przy wykorzystaniu ekopracowni wzięło udział 42 uczniów naszej szkoły.

 

W utworzenie ekopracowni zaangażowani byli także rodzice oraz pracownicy szkoły. Pomoc rodziców oraz pracowników szkoły ma charakter niefinansowy, tzn. nie otrzymali z tego tytułu żadnych dodatkowych wynagrodzeń.

 

www.zainwestujwekologie.pl

 

Artykuły