Szkoła Podstawowa w Jamnie

Szkoła Podstawowa w Jamnie

99-400 Łowicz

Jamno 112

Tel.: (46) 838 90 90

E-mail: spjamno@wp.pl

"Uczymy się czytać przez zabawę"

Wkrótce Dzień Głośnego Czytania - Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w  Bydgoszczy

Projekt edukacyjny "Uczymy się czytać przez zabawę" przeznaczony jest dla dzieci pięcio i sześcioletnich. 

 

Cele projektu:

- stymulowanie rozwoju aktywności dzeci poprzez prowadzenie różnorodnych ćwiczeń i zabaw prowadzących do nabycia umiejętności czytelniczych 

- wyzwalanie pozytywnych emocji u dziecka

- rozbudzanie wiary dziecka we własne możliwości

- czytanie globalne wyrazów

- utrwalanie zapisów swoich imion

- rozwijanie zainteresowania czytaniem i pisaniem

- stymulowanie aktywności

- kształtowanie wszystkich zmysłów 

- wzbogacanie słownika

- rozwijanie mowy komunikatywnej

- kształtowanie postawy kreatywnej

- włączanie rodziców do procesu czytania.

 

Więcej informacji na temat projektu w plikach do pobrania.