Szkoła Podstawowa w Jamnie

Szkoła Podstawowa w Jamnie

99-400 Łowicz

Jamno 112

Tel.: (46) 838 90 90

E-mail: spjamno@wp.pl

Rekrutacja klasa I

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych i do szkoły podstawowej na rok szkolny 2022/2023.

 

 

Ze względu na obowiązujący w kraju stan epidemii

istnieje możliwość zapisania dziecka do oddziałów przedszkolnych i do szkoły

drogą elektroniczną na adres: spjamno@wp.pl.

 

 

Przyjmowanie kart zgłoszeń i wniosków do oddziału przedszkolnego i szkoły odbywa się

od 1 marca do 30 kwietnia 2022 r.

 

 

 

 

 

O wynikach rekrutacji rodzice dziecka zostają poinformowani po zakończeniu rekrutacji, nie później niż do 13 maja 2022 r.

 

Piki do pobrania w Programie Word poniżej.

Znaleźć można tam także listy dzieci przyjętych do oddziałów przedszkolnych w roku 2022/2023.