Szkoła Podstawowa w Jamnie

Szkoła Podstawowa w Jamnie

99-400 Łowicz

Jamno 112

Tel.: (46) 838 90 90

E-mail: spjamno@wp.pl

O szkole

O szkole - rok szkolny 2020/2021

Szkoła Podstawowa w Jamnie liczy 10 oddziałów,

w tym trzy  oddziały przedszkolne - 23 dzieci 5 i 6 letnich oraz 16 dzieci 4 letnich i 19 dzieci 2,5-3 letnich.

1. klasa I -  12 uczniów

2. Klasa II - 14 uczniów

3. klasa III - 12 uczniów

4. Klasa IV - 4 uczniów

5. Klasa V - 5 uczniów

6. Klasa VI -  8 uczniów

7. Klasa VII -  8 uczniów

8. Klasa VIII - 8 uczniów

Razem 71 uczniów i 58 dzieci.

Od roku szkolnego 2020/2020 najmłodsze dzieci 2,5-3 laniei przebywaja w pięknie urządzoncych i zmodernizowanych salach w małym budynku. Posiadamy  nowoczesną pracownię multimedialną, ekpracownię "Zielony Zakątek" przedsięwzięcie dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, plac zabaw, boisko szkolne, bibliotekę szkolną.  W  7 klasach posiadamy nowoczesne tablice multimedialne. W ostatnim czasie zyskaliśmy pomoce dydaktyczne z projektu MEN "Radosna Szkoła". Doposażyliśmy 2 sale do oddziałów przedszkolnych, łazienki, kuchnie oraz plac zabaw  z Projektu 9.1.1." Sukces osiagniemy gdy w przedszkola zainwestujemy".  Podczas wakcji dokonano gruntownego remontu łazienek dla uczniów. Dbamy o to aby nauka była dla uczniów radością poznawania i tworzenia. Ważne jest dla nas, żeby wiedza zdobywana była w sposób bezpieczny,  z przyjaznym nastawieniem do świata. Nasi uczniowie mają możliwość uczestniczenia    w wycieczkach, wyjazdach na „zieloną szkołę” i do teatru. Szkoła jest organizatorem wielu konkursów międzyszkolnych. Nasi uczniowie osiągają sukcesy w konkursach zewnętrznych: powiatowych  i gminnych. Dzięki wykwalifikowanej kadrze stosującej nowoczesne metody i techniki pracy możemy pochwalić się dobrymi wynikami na sprawdzianie po klasie VI -w  roku 2011/2012 uplasowaliśmy się na II miejscu w powiecie łowickim, w roku 2012/2013 zajęliśmy III miejsce wśród szkól Gminy Łowicz a roku 2013/2014 na II miejscu wsród szkół gminnych.  Atutem naszej szkoły są mało liczne klasy, co zapewnia indywidualną pracę z dzieckiem, rozwija jego zdolności i umiejętności, a tym samym zapewnia dobre podstawy do kontynuowania dalszej nauki i lepszy start w życiu. Nauczyciele budują dobre i przyjazne relacje z dziećmi i ich rodzicami. Szkoła stanowi również w pewnym stopniu  ośrodek kultury we wsi. Organizowane są różne uroczystości środowiskowe, takie jak Dzień Babci    i Dziadka, Dzień Matki i Ojca, Choinka Noworoczna, Mikołajki dla młodszych dzieci. Szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze – codziennie do 1700. Dzieci moga korzystać z ciepłych posiłków. Od roku szkolnego 2012/2013 oddział przedszkolny objęty jest bezpłatną nauką języka angielskiego,  zajeciami rytmiczno tanecznymi.  Realizowaliśmy również projekt "Rozwijamy się z indywidualizacją" z funduszy UE i  projekt regionalny oraz  Program " Mały Mistrz", "Aktywana Tablic"a,  również czynimy starania o pozyskanie kolejnych  funduszy z UE. Wszyscy uczniowie objęci są opieką logopedy i pedagoga.

W szkole realizowane są:

PROGRAM WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNY SZKOŁY

W szkole działają:

1. Samorząd Uczniowski - opiekun Pani mgr Agnieszka Walczak-Caban,

2. Szkolne Koło PCK - opiekun Pani mgr Marta Redlikca

3. Szkolne Koło LOP - opiekun Pani mgr Bożena Gołębiewska

Dyrektor Szkoły

 mgr Marzanna Kujawiak