Szkoła Podstawowa w Jamnie

Szkoła Podstawowa w Jamnie

99-400 Łowicz

Jamno 112

Tel.: (46) 838 90 90

E-mail: spjamno@wp.pl

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

        Dodatkowe dni wolne                      

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023:

 

-13 października 2023 r.

 

-22 grudnia2023 r.

 

-2 maja 2024 r.

 

-14, 15, 16 maja 2024 r. egzaminy ósmoklasisty

 

-17 maja 2024 r.

 

-31 maja 2024 r. piątek po Bożym Ciele