Szkoła Podstawowa w Jamnie

Szkoła Podstawowa w Jamnie

99-400 Łowicz

Jamno 112

Tel.: (46) 838 90 90

E-mail: spjamno@wp.pl

Projekt „Sukces osiągniemy, gdy w przedszkola zainwestujemy”

Projekt pn. „Sukces osiągniemy, gdy w przedszkola zainwestujemy”    w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych   w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu   upowszechnienia edukacji przedszkolnej zakłada  doposażenie przedszkoli w  szkole w pomoce dydaktyczne, zabawki,  sprzęt komputerowy, urządzenia placu zabaw, akcesoria łazienkowe, akcesoria   wyposażenia w ramach projektu . Projekt realizowany będzie do 31.08.2014r.