Szkoła Podstawowa w Jamnie

Szkoła Podstawowa w Jamnie

99-400 Łowicz

Jamno 112

Tel.: (46) 838 90 90

E-mail: spjamno@wp.pl

Ewaluacja wewnętrzna 2017-2018

EWALUACJA 2017/2018

Cel ewaluacji:

- pozyskanie informacji, czy procesy edukacyjne zachodzące w szkole są planowane, monitorowane i modyfikowane,

- ustalenie, czy procesy edukacyjne zachodzące w szkole uwzględniają zalecenia podstawy programowej, indywidualne potrzeby uczniów, współdziałanie nauczycieli i możliwości szkoły,

- uzyskanie informacji, czy procesy edukacyjne zachodzące w szkole sprzyjają uczeniu się uczniów.

 

WYMAGANIE:

Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.