Szkoła Podstawowa w Jamnie

Szkoła Podstawowa w Jamnie

99-400 Łowicz

Jamno 112

Tel.: (46) 838 90 90

E-mail: spjamno@wp.pl

Poradnik rodziców

 Dodatkowe dni wolne od zajeć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021:

 

L.p.

Termin - dzień wolny

1.

 2 listopada 2020 r. (Zaduszki)

2.

21 i 22 grudnia 2020 r. – poniedziałek i wtorek przed zimową przerwa świąteczną

3.

25, 26 i 27 maja 2021 r – egzamin ósmoklasisty

4.

4 czerwca 2021 r. (piątek po Bożym Ciele)

 Pozytywnie zaopiniowane przez Radę Rodziców, Samorząd Uczniowski i Radę Pedagogiczną.