Szkoła Podstawowa w Niedźwiadzie

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych i do szkoły podstawowej na rok szkolny 2023/2024 odbędzie się w terminie od 1 marca do 15 kwietnia 2023 r.

Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego należy złożyć najpóźniej do 22 lutego 2023 r.

Dokumenty rekrutacyjne można pobrać ze strony: https://zsjamno.pl z zakładek szkoły: Rekrutacja do klasy I lub Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych i wypełnione dostarczyć do szkoły.

Przypominamy, że istnieje możliwość zapisania dziecka także drogą elektroniczną na adres: spn@wp.pl. Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem 46 838 99 23.

       O wynikach rekrutacji rodzice dziecka zostają poinformowani po jej zakończeniu, nie później niż do 30 kwietnia 2023 r.

Bardzo prosimy przekazać bliskim / znajomym / osobom zainteresowanym zapisaniem dziecka do naszej szkoły informację na temat rekrutacji na rok szkolny 2023/2024.