Szkoła Podstawowa w Niedźwiadzie

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2023/2024:

13 października 2023 r.

22 grudnia 2023 r.

2 maja 2024 r.

14, 15, 16 maja 2024 r.

17 maja 2024 r. 

31 maja 2024 r.