Szkoła Podstawowa w Niedźwiadzie

Uczymy się czytać przez zabawę

Projekt edukacyjny "Uczymy się czytać przez zabawę" przeznaczony jest dla dzieci pięcio i sześcioletnich. 

 

Cele projektu:

- stymulowanie rozwoju aktywności dzeci poprzez prowadzenie różnorodnych ćwiczeń i zabaw prowadzących do nabycia umiejętności czytelniczych 

- wyzwalanie pozytywnych emocji u dziecka

- rozbudzanie wiary dziecka we własne możliwości

- czytanie globalne wyrazów

- utrwalanie zapisów swoich imion

- rozwijanie zainteresowania czytaniem i pisaniem

- stymulowanie aktywności

- kształtowanie wszystkich zmysłów 

- wzbogacanie słownika

- rozwijanie mowy komunikatywnej

- kształtowanie postawy kreatywnej

- włączanie rodziców do procesu czytania.