Zespół Szkół Stowarzyszenia
Na Rzecz Rozwoju Oświaty Gminy Łowicz

Jamno 112 99-400 Łowicz
Tel.: (46) 838 90 90

sekretariat@zsjamno.szkolnastrona.pl

spjamno@wp.pl