Szkoła Podstawowa w Niedźwiadzie

Kadra

 Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Niedźwiadzie

 w roku szkolnym 2021/2022

 

 

Dyrektor Szkoły - mgr Marzanna Kujawiak

 

mgr Małgorzata Ostrowska – z- ca dyrektora, przyroda, technika, bibliotekarz

 

mgr Olga Kamińska - matematyka, informatyka  - kl. IV-VIII

mgr  Ewa Ścibor – edukacja wczesnoszkolna, plastyka, wychowanie do życia w rodzinie

mgr Łukasz Gryglak - język angielski

mgr Anna Pełka - edukacja wczesnoszkolna, informatyka

mgr Lucyna  Okraska - język polski, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia rewalidacyjne

mgr Beata Iwańska-Zając -wychowanie przedszkolne, zajęcia korekcyno-kompensycajne, zajęcia rewalidacyjne

mgr Iwona Krawczyk - wychowanie przedszkolne

mgr Marta Strugińska - język niemiecki

mgr Katarzyna Kruk - fizyka, chemia

mgr Bożena Gołębiewska - geografia, biologia, doradztwo zawodowe

mgr Małgorzata Domińczak - religia, pedagog

mgr Kamila Gradek - edukacja wczesnoszkolna, język angielski

mgr Ewelina Skowrońska - wychowanie fizyczne

mgr Dawid Dutkiewicz - muzyka

mgr  Justyna Górczyńska - logopeda

mgr Aleksandra Tarmanowska - psycholog

mgr Karolina Majorek - nauczyciel wspomagający 

 

 

mgr Agnieszka Walczak-Caban - urlop

mgr Katarzyna Guzek - urlop

mgr Marta Oniszk - urlop