Szkoła Podstawowa w Niedźwiadzie

Kadra

 Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Niedźwiadzie

 w roku szkolnym 2022/2023

 

 

Dyrektor Szkoły - mgr Marzanna Kujawiak

 

mgr Małgorzata Ostrowska – z- ca dyrektora, przyroda, technika, bibliotekarz

 

mgr Olga Kamińska - matematyka, informatyka  - kl. VI-VIII

mgr Ewa Ścibor – edukacja wczesnoszkolna, plastyka, wychowanie do życia w rodzinie

mgr Łukasz Gryglak - język angielski

mgr Anna Pełka - edukacja wczesnoszkolna, informatyka IV-V

mgr Lucyna  Okraska - język polski, zajęcia rewalidacyjne

mgr Beata Iwańska-Zając -wychowanie przedszkolne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia rewalidacyjne

mgr Iwona Krawczyk - wychowanie przedszkolne

mgr Milena Wojda-Wróbel  - język niemiecki

mgr Katarzyna Kruk - fizyka, chemia

mgr Bożena Gołębiewska - geografia, biologia, doradztwo zawodowe

mgr Małgorzata Domińczak - religia, pedagog

mgr Agnieszka Walczak-Caban - historia, wiedza o społeczeństwie

mgr Kamila Gradek - edukacja wczesnoszkolna, język angielski

mgr Damian Kozieł - wychowanie fizyczne

mgr Dawid Dutkiewicz - muzyka

mgr  Justyna Górczyńska - logopeda

mgr Aleksandra Jaczyńska - psycholog

mgr Karolina Majorek - nauczyciel wspomagający 

mgr Marta Kret - nauczyciel wspomagający, pedagog specjalny

 

 

 

mgr Katarzyna Guzek - urlop

mgr Marta Oniszk - urlop

mgr Ewelina Skowrońska - urlop

mgr Marta Strugińska - urlop