Szkoła Podstawowa w Niedźwiadzie

O szkole

O szkole - rok szkolny 2019/2020

 

Szkoła Podstawowa w Niedźwiadzie liczy 10 oddziałów:

2 Oddziały Przedszkolne - grupa 2,5-3-4-5-latków, grupa 5-6-latków - łącznie 50 dzieci

Klasa I - 13 uczniów

Klasa II - 12 uczniów

Klasa III - 6 uczniów

Klasa IV - 4 uczniów

Klasa V - 12 uczniów

Klasa VI - 10 uczniów

Klasa VII - 6 uczniów

Klasa VIII - 10 uczniów

Razem - 73 uczniów i  50 dzieci

 

Szkoła posiada pracownię multimedialną ze środków Unii Europejskiej, tablice multimedialne i komputery do dyspozycji nauczycieli w klasach, salę gimnastyczną, boisko szkolne, plac zabaw, bibliotekę szkolną. Dbamy o to, aby uczniowie czuli się w niej bezpiecznie, a wiedza była zdobywana z przyjaznym nastawieniem do świata. Dbamy o to aby nauka była dla uczniów radością poznawania i tworzenia. Ważne jest dla nas, żeby wiedza zdobywana była w sposób bezpieczny,  z przyjaznym nastawieniem do świata. W dalszym ciągu czynimy starania o pozyskanie kolejnych funduszy z Unii Europejskiej.

Nasi uczniowie mają możliwość uczestniczenia  w wycieczkach, wyjazdach na rajdy i zawody sportowe, kina i do teatru. Szkoła jest organizatorem konkursów szkolnych i międzyszkolnych. Nasi uczniowie osiągają sukcesy w konkursach zewnętrznych: powiatowych  i gminnych. Atutem naszej szkoły są mało liczne klasy, co zapewnia indywidualną pracę z dzieckiem, rozwija jego zdolności i umiejętności, a tym samym zapewnia dobre podstawy do kontynuowania dalszej nauki i lepszy start w życiu. Nauczyciele budują dobre i przyjazne relacje z dziećmi i ich rodzicami. Szkoła stanowi również w pewnym stopniu  ośrodek kultury we wsi. Organizowane są różne uroczystości środowiskowe, takie jak: Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Choinka Noworoczna, Mikołajki dla młodszych dzieci. Szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze – codziennie do 17.00. Dzieci mogą korzystać z ciepłych posiłków. Od roku szkolnego 2012/2013 oddział przedszkolny objęty jest bezpłatną nauką języka angielskiego. Od września roku szkolnego 2014/2015 wszyscy uczniowie zostali objęci opieką logopedyczną. Od października 2016r w odziałach przedszkolnych ruszył program "Dwujęzyczne dzieci". W tym roku szkolnym 2019-2020 w pełni działa w szkole opieka pedagogiczna i psychologiczna.

 

W szkole realizowane są:

 PROGRAM WYCHOWAWCZY I PROFILAKTYKI SZKOŁY


 

W szkole działają:

Samorząd Uczniowski - opiekunka mgr Kamila Gradek

Oświata Zdrowotna - opiekunka  mgr Lucyna Okraska

Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody - opiekunki:  mgr Anna Pełka i mgr Małgorzata Ostrowska


 

                                                                                                                                                                                                                                                                                               Dyrektor szkoły

                                                                                                                                                                                                                                                                                        mgr Marzanna Kujawiak