Szkoła Podstawowa w Niedźwiadzie

Zespoły nauczycielskie

Zespół edukacji przedszkolnej

lider - Beata Iwańska -Zając

Iwona Krawczyk, Kamila Gradek, Małgorzata Domińczak,

Aleksandra Jaczyńska, Justyna Górczyńska

 

Zespół edukacji wczesnoszkolnej

lider - Anna Pełka

Ewa Ścibor, Kamila Gradek, Małgorzata Domińczak, Karolina Majorek, 

Aleksandra Jaczyńska, Justyna Górczyńska, Marta Kret

 

Zespół nauczycieli uczących w klasach IV - VIII 

lider - Lucyna Okraska

Małgorzata Ostrowska, Olga Kamińska, Agnieszka Walczak-Caban, Katarzyna Kruk, Bożena Gołębiewska, Łukasz Gryglak, Kamila Gradek,Milena Wojda-Wróbel, Anna Pełka, Ewa Ścibor, Małgorzata Domińczak, Aleksandra Jaczyńska, Justyna Górczyńska

 

 

Zespół ds wychowawczych
-współpracujący z rodzicami w tworzeniu programu wychowawczo - profilaktycznego

 lider - Lucyna Okraska 

 Kamila Gradek, Aleksandra Jaczyńska