Szkoła Podstawowa w Niedźwiadzie

Zespoły nauczycielskie

Zespół edukacji przedszkolnej

lider - Beata Iwańska -Zając

Iwona Krawczyk, Kamila Gradek, Małgorzata Domińczak,

Aleksandra Tarmanowska, Justyna Górczyńska

 

Zespół edukacji wczesnoszkolnej

lider - Anna Pełka

Ewa Ścibor, Kamila Gradek, Małgorzata Domińczak, Karolina Majorek, Anna Kacprowska, 

Aleksandra Tarmanowska, Justyna Górczyńska

 

Zespół nauczycieli uczących w klasach IV - VIII 

lider - Lucyna Okraska

Małgorzata Ostrowska, Olga Kamińska, Małgorzata Przybylska, Katarzyna Kruk, Bożena Gołębiewska, Łukasz Gryglak, Kamila Gradek, Marta Strugińska, Anna Pełka, Ewa Ścibor, Małgorzata Domińczak, Aleksandra Tarmanowska, Justyna Górczyńska

 

 

Zespół ds wychowawczych
-współpracujący z rodzicami w tworzeniu programu wychowawczo - profilaktycznego

 lider - Lucyna Okraska 

 Kamila Gradek, Aleksandra Tarmanowska