Szkoła Podstawowa w Niedźwiadzie

Zespoły nauczycielskie

Zespół edukacji przedszkolnej


lider - Beata Iwańska - Zając

Marta Oniszk, Katarzyna Guzek, Kamila Gradek, Małgorzata Domińczak,

Aleksandra Tarmanowska, Martyna Milczarek, Justyna Górczyńska


Zespół edukacji wczesnoszkolnej


lider - Anna Pełka

Ewa Ścibor, Kamila Gradek, Małgorzata Domińczak, Marta Oniszk,

Aleksandra Tarmanowska, Martyna Milczarek, Justyna Górczyńska


 


Zespół nauczycieli uczących w klasach IV - VIII


lider - Lucyna Okraska

Małgorzata Ostrowska, Olga Kamińska, Agnieszka Walczak-Caban, Katarzyna Kruk, Bożena Gołębiewska, Łukasz Gryglak, Kamila Gradek, Marta Strugińska, Anna Pełka,

Ewa Ścibor, Małgorzata Domińczak, Aleksandra Tarmanowska, Martyna Milczarek, Justyna Górczyńska