Szkoła Podstawowa w Niedźwiadzie

Zespoły nauczycielskie

Zespół edukacji przedszkolnej

lider - Katarzyna Kuźmin

Marta Kret, Kamila Gradek, Małgorzata Zwolińska, Karolina Dutkiewicz, Justyna Górczyńska, Martyna Kacprzyk

 

Zespół edukacji wczesnoszkolnej

lider - Beata Iwańska-Zając

Ewa Ścibor, Kamila Gradek, Małgorzata Zwolińska, Karolina Dutkiewicz, Justyna Górczyńska, Marta Oniszk, Martyna Kacprzyk

 

Zespół nauczycieli uczących w klasach IV - VIII 

lider - Lucyna Okraska

Małgorzata Ostrowska, Olga Kamińska, Agnieszka Walczak-Caban, Katarzyna Kruk, Bożena Gołębiewska, Łukasz Gryglak, Kamila Gradek, Milena Wojda-Wróbel, Ewa Ścibor, Małgorzata Zwolińska, Karolina Dutkiewicz, Justyna Górczyńska, Martyna Kacprzyk

 

 

Zespół ds wychowawczych
-współpracujący z rodzicami w tworzeniu programu wychowawczo - profilaktycznego

 lider - Lucyna Okraska 

 Kamila Gradek