Szkoła Podstawowa w Niedźwiadzie

Logopeda

W bieżącym roku szkolnym opiekę logopedyczną nad dziećmi przedszkolnymi i uczniami sprawuje pani Justyna Górczyńska. Dzieci podczas zajęć korygują swoje wady wymowy oraz otrzymują bardzo pomocne zestawy ćwiczeń do wykonywania w domu pod opieką rodziców.

 

"A nade wszystko szanuj mowę twą ojczystą. Nie znać języka swego - hańbą oczywistą..."

      W roku szkolnym 2023/2024 uczniowie naszej szkoły mają możliwość korzystania z terapii logopedycznej i w ciągu całego roku wspólnie z logopedą mogą pracować nad prawidłową wymową. Zajęcia logopedyczne mają na celu wywołanie i korygowanie zaburzonych dźwięków danych głosek, a następnie zautomatyzowanie ich w mowie spontanicznej.  Głównym zadaniem terapii jest osiągnięcie przez dziecko możliwie jak najlepszej sprawności językowej oraz wyrównywanie szans edukacyjnych. Większość zaburzeń mowy można zlikwidować bądź złagodzić pod warunkiem, że terapię rozpocznie się jak najwcześniej oraz, co najważniejsze, wraz z ogromną pomocą rodziców, którzy muszą systematycznie ćwiczyć z dzieckiem w domu. Zaburzenia mowy, które w porę nie zostaną poddane terapii logopedycznej przechodzą w nawyk, który pozostaje i utrwala się. Nieprawidłowa wymowa często ma negatywny wpływ na funkcjonowanie dziecka w domu, środowisku szkolnym oraz rzutuje na jego zachowania w grupie rówieśniczej. Dziecko źle czuje się w grupie, nie zgłasza się do odpowiedzi, gdyż boi się reakcji otoczenia, ma także często problemy z uczeniem się.

Drodzy Rodzice,

pamiętajmy, że tylko regularne uczęszczanie dziecka na terapię logopedyczną i codzienne ćwiczenia w domu będą skutkowały poprawą wymowy. Jest to moja i Państwa odpowiedzialność, dlatego bardzo proszę o regularnie uczestnictwo w zajęciach i stosowanie się do wskazówek logopedycznych przekazywanych do domu. Tylko współpracując możemy osiągnąć cel. Zawsze mają Państwo możliwość być z dzieckiem na zajęciach. Zapraszam również na rozmowy indywidualne przez cały rok szkolny.

 

GODZINY PRACY LOGOPEDY:

wtorek, czwartek:  8:00-15:00

Logopeda: Justyna Górczyńska

 

Artykuły