menustatystyki
 • Odwiedziło nas: 23966 osób
 • Do końca roku: 138 dni
 • Do wakacji: -416 dni
kontakt

Stowarzyszenie
Na Rzecz Rozwoju Oświaty
Gminy Łowicz

Jamno 112
99-400 Łowicz
(46) 838 90 90

ankieta

Gdzie spędziłeś wakacje?

Pokaż wyniki
newsletterkalendarium

Sobota, 2020-08-15

Imieniny:

Marii, napoleona
Logo BIP

Walne Zebranie

Jesteś tu: » Strona główna » Walne Zebranie

 

Łowicz, dnia 5 grudnia 2012 roku

Protokół Walnego Zebrania Członków

Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Oświaty Gminy Łowicz

 

W dniu 5 grudnia 2012 roku w Łowiczu ul. Długa 12 odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Oświaty Gminy Łowicz.

Lista obecnych na spotkaniu Członków Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Oświaty Gminy Łowicz stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Na Walne Zebranie Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Oświaty Gminy Łowicz zaproszono też przedstawicieli Urzędu Gminy Łowicz oraz dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjum podlegających bezpośrednio Urzędowi Gminy Łowicz – Lista Gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Obrady otworzyła Prezes Stowarzyszenia Pani Marzena Śliwińska, która została jednogłośnie wybrana na Przewodniczącą zebrania. Na sekretarza powołano Panią Agnieszkę Wawrzyniak. Przewodnicząca zebrania przedstawiła osobom obecnym na spotkaniu jego cel i porządek obrad.

 

Porządek zebrania:

 1. Przedstawienie celu zebrania i porządku obrad.

 2. Podziękowania dla Urzędu Gminy Łowicz za pomoc okazaną szkołom stowarzyszeniowym.

 3. Przedstawienie nowo przyjętych Członków Stowarzyszenia.

 4. Podsumowanie pracy Stowarzyszenia i prezentacja przedsięwzięć stowarzyszeniowych w okresie od 4.02.2011 r. do 5.12.2012 r.

 5. Życzenia świąteczne dla zgromadzonych na spotkaniu.

 6. Wolne wnioski.

 7. Zamknięcie zebrania.

 

Zaproponowany porządek obrad został przez obecnych przyjęty jednogłośnie. Przystąpiono do obrad nad punktem pierwszym porządku obrad.

 

Ad. 1. Przedstawienie celu zebrania.

Pani Prezes Stowarzyszenia Marzena Śliwińska w związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia i przyjęciem nowych Członków

wyznaczyła termin spotkania Członków oraz zaproszonych Gości, by podsumować dotychczasowe działania stowarzyszeniowe,

podziękować Urzędowi Gminy Łowicz za pomoc okazaną szkołom stowarzyszeniowym oraz poinformować o planowanych przez

 Stowarzyszenie przedsięwzięciach.

 

Ad. 2. Podziękowania dla Urzędu Gminy Łowicz za pomoc okazaną szkołom stowarzyszeniowym.

Pani Prezes Stowarzyszenia Marzena Śliwińska zwróciła się do Wójta Gminy Łowicz Pana Andrzeja Barylskiego

 oraz Przewodniczącego Rady Gminy Łowicz Pana Macieja Malangiewicza z podziękowaniami za okazaną pomoc

 i wsparcie, jakich Urząd Gminy Łowicz udzielił Stowarzyszeniu i szkołom, które Stowarzyszeniu zostały przekazane.

Urząd Gminy oprócz przekazywanej comiesięcznej dotacji na utrzymanie szkół, nieodpłatnie dzierżawi

Stowarzyszeniu budynki szkolne wraz z ich wyposażeniem, sfinansował termomodernizację szkół w Jamnie,

 Niedźwiadzie i Wygodzie, wypłacił odprawy dla nauczycieli odchodzących ze szkół przed 1 września 2011 r.,

odciążając znacznie w ten sposób wydatki szkół stowarzyszeniowych.

Dziękując za okazane serce i pomoc Pani Prezes przekazała dla przedstawicieli Urzędu Gminy Łowicz podarunki

 od uczniów szkół stowarzyszeniowych – własnoręcznie malowane obrazki przedstawiające sceny z życia dawnych Księżaków.

Pan Wójt podziękował w imieniu Urzędu Gminy Łowicz za wyrazy wdzięczności i wyraził zadowolenie

 z działań Stowarzyszenia, które od 1 września 2011 r. prowadzi trzy szkoły podstawowe. Cieszy

się, że stowarzyszenie „okrzepło” i coraz pewniej podejmuje decyzje dotyczące rozwoju szkół,

 bo szkoły funkcjonują dobrze, rodzice są zadowoleni, uczniowie osiągają zadowalające wyniki, a Stowarzyszenie

zdobyło pieniądze z funduszy europejskich i realizuje dwa projekty, co dobrze wróży na następne lata.

 

Ad. 3. Przedstawienie nowo przyjętych Członków Stowarzyszenia.

Pani Prezes Marzena Śliwińska przedstawiła zebranym nowych Członków Stowarzyszenia przyjętych Uchwałą nr 4/2012

Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Oświaty Gminy Łowicz z dnia 6 listopada 2012 r. w poczet Członków Stowarzyszenia.

Przyjęcia dokonuje się na podstawie złożonej pisemnej deklaracji przynależności do Stowarzyszenia oraz aprobaty Zarządu.

Dziesięciu nowych Członków Stowarzyszenia to: Beata Brzozowska i Ewa Gawryszczak, nauczycielki ze Szkoły Podstawowej

w Jamnie, Danuta Ciesielska, Iwona Feliga, Małgorzata Malińska, Marta Tomaszkiewicz i Justyna Żabka – rodzice

 ze Szkoły Podstawowej w Niedźwiadzie oraz Anna Gardener, Dorota Guzek, Beata Tomala i Elżbieta Stawicka

– pracownicy Szkoły Podstawowej w Wygodzie.

W związku z przyjęciem nowych członków Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty Gminy Łowicz od 6 listopada 2012 r. liczy 31 Członków.

 

Ad. 4. Podsumowanie pracy Stowarzyszenia i prezentacja przedsięwzięć stowarzyszeniowych w okresie

 od 4.02.2011 r. do 5.12.2012 r.

Następnie Pani Prezes Śliwińska dokonała podsumowania pracy Stowarzyszenia i prezentacji przedsięwzięć stowarzyszeniowych.

 Powiedziała, czym zajmuje się Zarząd i samo Stowarzyszenie, jakie decyzje podjęło od 4 lutego 2012 r. do 5 grudnia 2012 r.,

ile odbyło się spotkań, czemu były one poświęcone, jakie uchwały podejmowano, w jakich sprawach. Informację o stanie

 realizacji zadań oświatowych szkół prowadzonych przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty Gminy Łowicz

w roku szkolnym 2011/2012 na sesji Rady Gminy Łowicz w sierpniu 2012 r. przedstawiła Dyrektor Zespołu Szkół

 Pani Marzanna Kujawiak (załącznik nr 3). Ogólny zarys działalności Stowarzyszenia począwszy od 4.02.2011 r. do 5.12.2012 r. - (załącznik nr 4).

 

Ad. 5. Życzenia świąteczne dla zgromadzonych na spotkaniu.

Dla wszystkich Członków Stowarzyszenia oraz Gości zaproszonych dzieci ze szkół stowarzyszeniowych przygotowały

kartki świąteczne z życzeniami. W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Pani Prezes Śliwińska wszystkim zebranym złożyła

najserdeczniejsze życzenia świąteczne i noworoczne.

 

Ad. 6. Wolne wnioski.

Wolnych wniosków nie zgłoszono.

 

Ad. 7. Zamknięcie zebrania.

Na tym obrady zakończono.

Agnieszka Wawrzyniak Marzena Śliwińska

Sekretarz Zebrania Przewodniczący Zebrania

 

Załączniki:

 1. Lista Członków obecnych na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Oświaty Gminy Łowicz.

 2. Lista Gości obecnych na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Oświaty Gminy Łowicz.

 3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych szkół prowadzonych przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty Gminy Łowicz w roku szkolnym 2011/2012 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty Gminy Łowicz.

 4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych szkół prowadzonych przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty Gminy Łowicz w terminie od 4.02.2011 r. do 5.12.2012 r.

 

 

Załącznik nr 1

do protokołu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia

na Rzecz Rozwoju Oświaty Gminy Łowicz

 

Lista Członków obecnych na Zebraniu Walnym

Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Oświaty Gminy Łowicz w dniu 5 grudnia 2012 roku

 

Lp.

 

Nazwisko i imię

 

Własnoręczny podpis

1.

Beata Brzozowska

 

2.

Ciesielska Danuta

 

3.

Drożdżewski Roman

 

4.

Felczyńska Agnieszka

 

5.

Feliga Iwona

 

6.

Gardener Anna

 

7.

Gawryszczak Ewa

 

8.

Guzek Dorota

 

9.

Kocbuch Alicja

 

10.

Koza Anna

 

11.

Kujawiak Marzanna

 

12.

Łukasiewicz Danuta

 

13.

Malińska Małgorzata

 

14.

Miazek Marzena

 

15.

Milczarek Agnieszka

 

16.

Paciorek Monika

 

17.

Pełka Andrzej

 

18.

Perzyna Tadeusz

 

19.

Pira Renata

 

20.

Podrażka Beata

 

21.

Salamon Jolanta

 

22.

Stawicka Elżbieta

 

23.

Ścibor Ewa

 

24.

Śliwińska Marzena

 

25.

Tylec Waldemar

 

26.

Tomala Beata

 

27.

Tomaszkiewicz Marta

 

28.

Wawrzyniak Agnieszka

 

29.

Witerek Ewa

 

30.

Wróbel Marzena

 

31.

Żabka Justyna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

do protokołu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia

na Rzecz Rozwoju Oświaty Gminy Łowicz

 

Lista Gości obecnych na Zebraniu Walnym

Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Oświaty Gminy Łowicz w dniu 5 grudnia 2012 roku

 

Lp.

 

Nazwisko i imię

 

Własnoręczny podpis

1.

Barylski Andrzej

 

2.

Krupińska Bożena

 

3.

Malangiewicz Maciej

 

4.

Orzeł Beata

 

5.

Słomska Bożena

 

6.

Sobieszek Grażyna

 

7.

Stelmaszewski Jacek

 

8.

Wysocka Anna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3

do protokołu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia

na Rzecz Rozwoju Oświaty Gminy Łowicz

 

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych szkół prowadzonych przez

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty Gminy Łowicz w roku szkolnym 2011/2012

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty Gminy Łowicz.

1 września 2011 roku Gmina Łowicz przekazała Stowarzyszeniu do prowadzenia 3 szkoły podstawowe – Szkołę Podstawową w Jamnie,

Szkołę Podstawową w Niedźwiadzie i Szkołę Podstawową w Wygodzie, na podstawie znowelizowanej w 2009 roku ustawy o systemie

 oświaty art. 5 ust 5g, uchwałami Rady Gminy Łowicz: Uchwała Rady Gminy Nr V/20/11 z dnia 25 stycznia 2011 roku w sprawie

podjęcia działań zmierzających do przekazania prowadzenia Szkoły Podstawowej w Jamnie, Szkoły Podstawowej w Niedźwiadzie

 i Szkoły Podstawowej w Wygodzie w drodze umowy innym podmiotom, Uchwała Rady Gminy Nr VI/21/11 z dnia 7 lutego 2011 roku

 w sprawie podjęcia działań zmierzających do przekazania prowadzenia Szkoły Podstawowej w Jamnie,

Szkoły Podstawowej w Niedźwiadzie i Szkoły Podstawowej w Wygodzie w drodze umowy innym podmiotom.

Stowarzyszenie na Walnym Zebraniu Członków w dniu 28 lipca 2011 roku Uchwałą Nr 2/2011 powołało

Zespół Szkół Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Oświaty Gminy Łowicz dla szkół podstawowych

w Jamnie, w Niedźwiadzie i w Wygodzie. Zespół powołano dla celów organizacyjnych. Funkcją Zespołu

 jest przejęcie wspólnego zarządzania, administrowania i utrzymania urządzeń szkolnych, prowadzenie

 ksiąg rachunkowych, prowadzenie spraw pracowniczych, włącznie z nawiązywaniem

 i rozwiązywaniem stosunków pracy. Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Oświaty

Gminy Łowicz Uchwałą nr 2/2011 z dnia 11 sierpnia 2011 roku powołał Dyrektora Zespołu Szkół

 Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Oświaty Gminy Łowicz, który jest jednocześnie dyrektorem

 Szkoły Podstawowej w Jamnie, dyrektorem Szkoły Podstawowej w Niedźwiadzie i dyrektorem

Szkoły Podstawowej w Wygodzie. Szkoły są nadal szkołami publicznymi, ale nauczycieli nie obowiązuje Karta Nauczyciela.

Warunki pracy określa Kodeks Pracy, a Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty Gminy Łowicz uchwaliło regulaminy

dla pracowników Zespołu Szkół - Regulamin Wynagradzania i Regulamin Pracy. Stowarzyszenie stara się sprostać

wszystkim zadaniom organu prowadzącego szkoły - ustawa o systemie oświaty art. 5 ust 7 („Organ prowadzący szkołę

lub placówki odpowiada za jej działalność. Do zadań organu prowadzącego szkołę lub placówkę należy w szczególności:

1) zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki,

wychowania i opieki, 2) wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie;

3) zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej, w tym w zakresie wykonywania czynności, o których

mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2-6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, i organizacyjnej szkoły lub placówki;

4) wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów

 nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych.”

Szkoły podstawowe prowadzone przez Stowarzyszenie na

Rzecz Rozwoju Oświaty Gminy Łowicz w roku szkolnym 2011/2012

 Lp.

Szkoła - nazwa

Liczba oddziałów

Liczba uczniów*

w tym:

0

I

II

III

IV

V

VI

1.

Szkoła Podstawowa w Jamnie

7

59

7

5

13

7

9

10

8

2.

Szkoła Podstawowa w Niedźwiadzie

7

68

18

4

6

11

6

10

12

3.

Szkoła Podstawowa w Wygodzie

7

56

9

4

8

9

7

10

9

 

Razem

21

183

34

13

27

27

22

30

29

* razem z oddziałem przedszkolnym.

 

W roku szkolnym 2011/2012r. do oddziału przedszkolnego uczęszczały dzieci pięcioletnie i sześcioletnie:

- w Szkole Podstawowej w Jamnie4 sześciolatków i 3 pięciolatków,

- w Szkole Podstawowej w Niedźwiadzie – 10 sześciolatków i 5 pięciolatków, zapisano w ciągu roku szkolnego 3 czterolatków,

- w Szkole Podstawowej w Wygodzie – 4 sześciolatków i 5 pięciolatków.

Do oddziałów przedszkolnych łącznie uczęszczało 34 dzieci, z czego 18 6-latów, 13 5-latków i 3 czterolatków.

Jedno dziecko w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Niedźwiadzie było objęte nauczaniem indywidualnym.

Nie ma łączenia oddziałów, ale są łączone przedmioty; dotyczy to lekcji religii i zajęć wychowania fizycznego.

 

 1. Baza działalności oświatowej

 

W poszczególnych szkołach z najważniejszych remontów i inwestycji wykonanych w 2011/2012 r. wymienić należy:

 

w Szkole Podstawowej w Jamnie:

 

Remonty i inwestycje

Źródło finansowania

Remont i konserwacja schodów prowadzących na I piętro szkoły (naprawiono klepki, wycyklinowano i pomalowano lakierem

Zespół Szkół Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Oświaty Gminy Łowicz – materiały. Praca – własna

Pomalowanie lamperii i grzejników na klatce schodowej

Zespół Szkół Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Oświaty Gminy Łowicz – materiały. Praca – własna

Pomalowanie bejcą boazerii na dolnym korytarzu

Zespół Szkół Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Oświaty Gminy Łowicz – materiały. Praca – własna

Pomalowanie kolorowymi farbami płotu wokół szkoły i stojaków na rowery

Zespół Szkół Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Oświaty Gminy Łowicz – materiały. Praca – własna

 

w Szkole Podstawowej w Niedźwiadzie:

 

Remonty i inwestycje

Źródło finansowania

Wymiana rury c.o. w gruncie od kotłowni do szkoły – usunięcie awarii

Zespół Szkół Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Oświaty Gminy Łowicz

Zakup i wymiana lamp na górnym korytarzu i starterów do lamp w dwóch klasach

Zespół Szkół Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Oświaty Gminy Łowicz. Praca – własna

Zakup i wymiana bojlera – usunięcie awarii

Zespół Szkół Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Oświaty Gminy Łowicz

Wymiana rury c.o. w budynku szkoły na dolnym korytarzu– usunięcie awarii

Zespół Szkół Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Oświaty Gminy Łowicz

 

w Szkole Podstawowej w Wygodzie:

 

Remonty i inwestycje

Źródło finansowania

Dokonano generalnego remontu 8 pomieszczeń szkolnych – pomalowanie ścian, lamperii i założenie paneli podłogowych

Zespół Szkół Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Oświaty Gminy Łowicz i Rada Rodziców

Wymieniono w piecu element potrzebny w palenisku – awaria

Zespół Szkół Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Oświaty Gminy Łowicz

Dokonano demontażu górnej skorodowanej części komina przy kotłowni

Zespół Szkół Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Oświaty Gminy Łowicz

 

 

 

Kadra i system doskonalenia zawodowego

Zatrudnienie nauczycieli w roku szkolnym 2011/2012 z podziałem na etaty i poszczególne stopnie awansu zawodowego

Razem nauczycieli w Zespole Szkół Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Oświaty Gminy Łowicz: 25 osób

11 nauczycieli dyplomowanych

11 nauczycieli mianowanych

1 nauczyciel kontraktowy

2 nauczycieli stażystów

 

w etatach 21,48, w tym 17 nauczycieli na pełnych etatach i 8 nauczycieli na niepełnych etatach

11 dyplomowanych - 10, 80 etatu

11 mianowanych - 8, 32 etatu

1 kontraktowy - 0, 56 etatu

2 stażystów - 1, 80 etatu

 

Ilość nauczycieli w każdej szkole:

Szkoła Podstawowa w Jamnie – 10

Szkoła Podstawowa w Niedźwiadzie – 13

Szkoła Podstawowa w Wygodzie – 13

6 nauczycieli 1 września 2011 roku złożyło wnioski do dyrektora na odbycie stażu, w tym 5 na nauczyciela dyplomowanego

 i 1 nauczyciel na nauczyciela mianowanego. 2 nauczycieli stażystów rozpoczęło staż na nauczyciela kontraktowego.

1 nauczyciel w tym roku szkolnym skończył staż na nauczyciela dyplomowanego. Nauczyciele doskonalili swój warsztat

 pracy poprzez uczestnictwo w wielu kursach, warsztatach, radach szkoleniowych. 3 nauczycieli ukończyło studia

podyplomowe w potrzebnych kierunkach dla szkół – dostali dofinansowanie z funduszy Zespołu Szkół po 700 zł dla każdego nauczyciela.

Dokonano oceny pracy nauczycieli: 1 nauczyciel dyplomowany – ocena wyróżniająca, 1 nauczyciel mianowany – ocena dorobku

zawodowego: ocena pozytywna, 2 nauczycieli stażystów - ocena dorobku zawodowego: ocena pozytywna

Pracownicy obsługi w szkołach – zatrudnienie

- Szkoła Podstawowa w Jamnie – 2 pracowników na stałe i 1 sezonowy (1 woźna, osoba do przeprowadzania dzieci, 1 palacz c.o.,

 konserwator i 1 sezonowy palacz)

- Szkoła Podstawowa w Niedźwiadzie – 2 pracowników na stałe (1 woźna, 1 palacz c.o., konserwator)

- Szkoła Podstawowa w Wygodzie – 2 pracowników na stałe (1 woźna, 1 konserwator).

Poziom nauczania - wyniki sprawdzianów.

Wyniki sprawdzianu zewnętrznego w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2011/2012

Średnia powiatu 23,34

Średnia województwa 22,90

Średnia kraju 22,75

 

 

Średnia liczba punktów w szkole

 

Szkoła

Średnia ze sprawdzianu

Średni wynik

w staninie krajowym 22,75

Liczba uczniów

Czytanie

Pisanie

 

Rozumowanie

Korzystanie z

informacji

Wykorzystanie wiedzy

w praktyce

1

SP w Jamnie

26,86

bardzo wysoki

7

6,85

5,85

5,85

3,75

4,71

2

SP w Niedźwia-dzie

23,42

wyżej średni

12

6,50

5,80

4,25

2,75

4,00

3

SP w Wygodzie

23,00

wyżej średni

9

6,56

5,00

5,11

2,22

4,11

Wyniki szkół są bardzo zadowalające, ponieważ są powyżej średniej kraju, województwa łódzkiego i powiatu. Pomimo, iż średnie punktowe

są niższe niż w ubiegłych latach, to w średnim wyniku w staninie krajowym są wyższe niż ubiegłoroczne. Sprawdzian był trudniejszy

 niż w latach ubiegłych, wymagał dużego nakładu pracy w ciągu tylko 60 minut. Zadania zmuszały uczniów do wielokrotnego

wracania do tekstów, sprawdzały umiejętność logicznego i przestrzennego myślenia, wymagały dużo więcej czasu,

 niż na ich wykonanie przeznaczono. Kryteria oceniania poprawności zapisu były surowsze niż w roku ubiegłym.

 Dlatego wynik sprawdzianu wszystkich szkół jest bardzo dobry. Należy pamiętać o uczniach o specyficznych trudnościach

w uczeniu się, którzy nie korzystali z dostosowania wymagań na sprawdzianie i byli oceniani tak samo jak uczniowie bez dysfunkcji.

Tak dobry wynik nie byłby możliwy, gdyby nie pełna poświęcenia i oddania praca nauczycieli. Co miesiąc uczniowie klasy VI pisali

próbne sprawdzian, które były sprawdzane i wnikliwie analizowane. Zadania, kompetencje, które wypadały źle, poddawano

 dodatkowym ćwiczeniom – nauczyciele wyjaśniali problem, wykonywali z uczniami dodatkowe zadania rozwijające wskazane

umiejętności. Kolejne sprawdziany uwzględniały nasuwające się wnioski ze sprawdzianów poprzednich. W wytężoną pracę z szóstoklasistami

były włączeni wszyscy uczący w szkole nauczyciele.

 

Konkursy organizowane w szkołach i poza szkołą:

Szkoła Podstawowa w Jamnie

L.p.

Nazwa konkursu

Rodzaj konkursu*

Organizator konkursu

Laureaci, wyróżnienia i nagrody

1.

Międzyszkolny Konkurs Matematyczny

matematyczny

SP Jamno

I miejsce Miriam Wojtysiak

2.

Międzyszkolny Konkurs Ekologiczny

„Jestem Mistrzem Ekologii”

ekologiczny

SP Jamno

I miejsce Miriam Wojtysiak

II miejsce Adrian Walczak

II miejsce Agata Wojda

3.

X Konkurs Ekologiczno-matematyczny

ekologiczno-matematyczny

Gimnazjum Popów

Wyróżnienie Miriam Wojtysiak

4.

Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego

językowy

SP Wygoda

I miejsce Ewelina Lenarczyk

 

5.

IV Edycja Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego

matematyczny

SP Jamno

I miejsce Patrycja Wysocka

6.

Międzyszkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek

muzyczny

SP Wygoda

I miejsce Alicja Wojda

II miejsce Klaudia Kobierzycka

7.

IX Regionalny Przegląd Kolęd

muzyczny

Domaniewice

Wyróżnienie Alicja Wojda

8.

Międzygminny Konkurs Plastyczny „Na szkle malowane”

 

plastyczny

Stowarzyszenie Waliszew

Wyróżnienie Kacper Lesiak

9.

Konkurs Wiedzy o Ziemi Łowickiej „Moja Ty Ziemio Rodzima…”

przyrodniczy

Gimnazjum w Popowie i GBP w Bocheniu

I miejsce Klaudia Kobierzycka

10.

Gminny Konkurs Recytatorski w Zielkowicach

polonistyczny

SP Zielkowice

I miejsce Julia Kobierzycka

11.

Międzygminny Konkurs plastyczny „Bohaterowie bajek Puszkina”

plastyczny

Domaniewice

I miejsce Miriam Wojtysiak III miejsce Alicja Wojda

L.p.

Nazwa konkurencji sportowej

Organizator konkursu

 

Laureaci, wyróżnienia i nagrody

1.

Europejskie Biegi Młodych Olimpijczyków w Bielicach

Stowarzyszenie Europejskie Biegi Młodych

15. miejsce Mateusz Szkup

21. miejsce Natalia Kucińska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa w Niedźwiadzie

 

L.p.

Nazwa konkursu

Rodzaj konkursu*

Organizator konkursu

Laureaci, wyróżnienia i nagrody

2.

Konkurs ,,Jestem mistrzem ekologii”

ekologiczny

Szkoła Podstawowa w Jamnie

III miejsce Sandra Malińska i Kinga Flis

3.

Konkurs,, Jestem mistrzem matematyki”
dla klas IV-VI

matematyczny

Szkoła Podstawowa w Jamnie

I miejsce Kamil Tomaszkiewicz, III miejsce Krystian Gałązka

5.

Test Biologia – Oxford Plus

przyrodniczy

Przedstawiciel w Polsce Mercom S.A. w Poznaniu

Laureat II stopnia Kamil Tomaszkiewicz

6.

„Cztery pory roku w lesie”

plastyczny

GOK Domaniewice

I miejsce Maria Dutkiewicz

7.

„Na szkle malowane – piękno podwodnego świata”

plastyczny

Zespół Szkół Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Waliszew i Okolic w Starym Waliszewie

II miejsce Natalia Kuś

8.

„Wielkanocne ozdoby”

plastyczny

Biblioteka Publiczna w Chąśnie

Wyróżnienia: Natalia Kuś, Paulina Kosiorek

 

 

9.

„Mały mistrz matematyki”

matematyczny

Szkoła Podstawowa w Jamnie

II miejsce Michalina Ciesielska, III miejsce Paulina Flis

10.

„Janusz Korczak dzieciom”

plastyczny

Szkoła Podstawowa w Wygodzie Gminna Biblioteka Publiczna w Bocheniu

I miejsce Maria Dutkiewicz

11.

„Konkurs kolęd i pastorałek”

muzyczny

GOK Domaniewice

I miejsce Maria Dutkiewicz

12.

„Wejdź w świat bajek Aleksandra Puszkina”

plastyczny

Gminna Biblioteka Publiczna w Bocheniu

Wyróżnienie Maria Dutkiewicz

L.p.

Nazwa konkurencji sportowej

Organizator konkursu

Laureaci, wyróżnienia i nagrody

1.

Unihokej gminne

Szkoła Podstawowa w Popowie

I miejsce - chłopcy

II miejsce - dziewczęta

2.

Unihokej okręg

Szkoła Podstawowa w Bielawach

IV miejsce - chłopcy

3.

Tenis stołowy gminne

Szkoła Podstawowa w Zielkowicach

I miejsce - chłopcy

4.

Tenis stołowy okręg

Szkoła Podstawowa w Bielawach

IV miejsce - chłopcy

5.

Piłka siatkowa gminne

Szkoła Podstawowa w Niedźwiadzie

I miejsce - chłopcy

II miejsce - dziewczęta

6.

Piłka siatkowa okręg

Szkoła Podstawowa w Bielawach

III miejsce - chłopcy

7.

Piłka ręczna gminne

Szkoła Podstawowa w Popowie

II miejsce – chłopcy

II miejsce –dziewczęta

8.

Europejskie Biegi Młodych Olimpijczyków w Bielicach

Stowarzyszenie Europejskie Biegi Młodych

18. miejsce Antoni Bejda, 23. miejsce Tomasz Makowski

 

Szkoła Podstawowa w Wygodzie

 

 

 

 

 

L.p.

Nazwa konkursu

Rodzaj konkursu*

Organizator konkursu

Laureaci, wyróżnienia i nagrody

1.

Międzyszkolny Konkurs Matematyczny

matematyczny

SP Jamno

I miejsce Joanna Wielimborek

2.

Międzyszkolny Konkurs Ekologiczny „Jestem Mistrzem Ekologii”

ekologiczny

SP Jamno

I miejsce Michał Więcek II miejsce Joanna Wielimborek, III miejsce Katarzyna Gala

3.

Międzyszkolny Konkurs Profilaktyczny „Żyjmy zdrowo”

profilaktyczny

SP Mastki

I miejsce drużyna: Katarzyna Gala, Edyta Kazimierczak, Kacper Miazek

4.

Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego

językowy

SP Wygoda

I miejsce Katarzyna Gala,

III miejsce Damian Felczyński

5.

Konkurs Edukacyjno-Ekologiczny im. J.Bernata „Szumi dokoła las, piosenkę zaśpiewać czas”

edukacyjno-ekologiczny

MOK w Skierniewicach, Bolimowski Park Krajobrazowy, Kuratorium Oświaty w Skierniewicach

Wyróżnienie dla zespołu klasy VI: Katarzyna Gala, Angelika Sawicka, Kacper Miazek

6.

Konkurs Edukacyjno-Ekologiczny im. J.Bernata „Co lata i hasa po bolimowskich lasach”

plastyczny

MOK w Skierniewicach, Bolimowski Park Krajobrazowy, Kuratorium Oświaty w Skierniewicach

Nagroda Marika Wróbel

7.

Międzyszkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek

muzyczny

SP Wygoda

I miejsce Julia Miazek

III miejsce Katarzyna Gala

 

 

 

 

 

8.

IX Regionalny Przegląd Kolęd

muzyczny

GOK Domaniewice

Wyróżnienie Julia Miazek

9.

Międzygminny Konkurs Plastyczny „Cztery pory roku w lesie”

plastyczny

GOK Domaniewice,

GBP w Bocheniu

Wyróżnienie Kacper Ledzion

10.

Międzygminny Konkurs Plastyczny „Wejdź w świat bajek Aleksandra Puszkina”

plastyczny

GOK Domaniewice,

GBP w Bocheniu

Wyróżnienia: Zuzanna Kowalska, Klaudia Sawicka, Martyna Miterka

11.

Powiatowy Konkurs Plastyczny „Wielkanocne ozdoby”

plastyczny

GOK Chąśno

Wyróżnienia: Zuzanna Kowalska, Gabriela Bryk

12.

Powiatowy Konkurs Plastyczny„Na szkle malowane – piękno podwodnego świata”

plastyczny

Stowarzyszenie Waliszew

III miejsce Dominika Charążka

13.

Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Najpiękniejsza okładka mojej ulubionej książki”

plastyczny

GOK Domaniewice, GBP w Bocheniu

III miejsce Julia Miazek, wyróżnienie Natalia Niźnik

14.

Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Janusz Korczak dzieciom’

plastyczny

SP Wygoda, GBP w Bocheniu

I miejsce Natalia Niźnik, wyróżnienia: Zuzanna Kowalska, Paulina Wiesiołek, Tomasz Felczyński

15.

Międzygminny Konkurs Plastyczny

plastyczny

Łowicka Grupa Rybacka

Wyróżnienie Natalia Niźnik

16.

Konkurs Literacki o Ziemi Łowickiej „Moja Ty Ziemio Rodzima…”

poetycki

Gimnazjum w Popowie, GBP w Bocheniu

I miejsce Dominika Charążka, II miejsce Dawid Górczyński

17.

Gminny Konkurs Recytatorski w Zielkowicach

polonistyczny

SP Zielkowice

I miejsce Zuzanna Kowalska, III miejsce Kacper Miazek

18.

Ogólnopolski Konkurs Profilaktyczny „Zachowaj trzeźwy umysł”

plastyczny

MEN, MSiT, KGP

Nagroda Wiktoria Cłapińska

L.p.

Nazwa konkurencji sportowej

Organizator konkursu

 

Laureaci, wyróżnienia i nagrody

1.

Europejskie Biegi Młodych Olimpijczyków w Bielicach

Stowarzyszenie Europejskie Biegi Młodych

19. miejsce Szymon Bryk

25. miejsce Joanna Wielimborek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stypendia za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2011/2012

 

Szkoła

Liczba przyznanych stypendiów

w I półroczu 2011/2012

koniec roku szkolnego 2011/2012

SP Jamno

2

5

SP Niedźwiada

1

5

SP Wygoda

2

4

Razem

5

14

Kwota:

910,00

2548,00

Przyznano łącznie 19 stypendia na

 

kwotę 3458,00 zł.

 

 

Formy pracy wychowawczej, działalności profilaktycznej oraz bezpieczeństwo w szkole.

Liczba uczniów pozostających pod bezpośrednią opieką pedagoga, wymagających szczególnej

opieki wychowawców  ze względu na

 

 

Przyczyny

Liczba uczniów w szkołach podstawowych

 1. wagarowanie

-

 1. fobie szkolne

-

 1. spożywanie alkoholu

-

 1. przyjmowanie narkotyków

-

 1. rodziny patologiczne lub niewydolne wychowawczo

-

 1. problemy zdrowotne

10

 1. zaburzenia emocjonalne

2

 1. konflikt z prawem

-

 1. trudności w nauce i uczeniu się, w tym dysleksja

54

 1. wyjazd rodziców za granicę

-

 1. inne przyczyny*

-

 

Stosowane w szkołach formy pomocy, realizowane programy:

 

Szkoła Podstawowa w Jamnie - realizowanie zajęć wyrównawczych z języka polskiego i matematyki,

organizacja zajęć dodatkowych - indywidualnych dla ucznia klasy VI z następujących przedmiotów: języka polskiego,

matematyki, przyrody, historii, organizowanie dożywiania dla uczniów objętych pomocą socjalną i dla chętnych

uczniów, współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, przygotowanie uczniów klasy szóstej do sprawdzianu

 po szkole podstawowej, realizacja programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” – pierwsza pomoc przedmedyczna,

spotkania z policjantem, miasteczko ruchu drogowego, udział w konkursach o bezpieczeństwie.

Szkoła Podstawowa w Niedźwiadzie - realizowanie programu profilaktyki z dodatkowymi zagadnieniami

 z zakresu bezpieczeństwa - „Program przeciwdziałania przemocy i agresji w Szkole Podstawowej w Niedźwiadzie”,

podjęcie współpracy w zakresie koordynowania i konsultowania sposobu realizacji zaleceń poradni w wydawanych

opiniach, spotkanie z psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łowiczu w sprawie negatywnych

zachowań uczniów, uwzględnianie zagadnień dobrego zachowania i bezpieczeństwa ucznia w realizowanych

 planach wychowawczych, indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne dla ucznia klasy 0.

Szkoła Podstawowa w Wygodzie – realizowanie zajęć wyrównawczych z języka polskiego i matematyki;

organizowanie zajęć dodatkowych – dla uczniów klasy V i VI z języka polskiego, matematyki, przyrody,

 historii; przygotowanie uczniów klasy szóstej do sprawdzianu po szkole podstawowej, organizowanie dożywiania

dla uczniów objętych pomocą socjalną i dla chętnych uczniów, współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,

realizacja programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, ogólnopolskiego programu Renault „Droga i ja”, udział uczniów

 w spotkaniach z policjantem, miasteczko ruchu drogowego, udział w konkursach nt. bezpieczeństwa i profilaktyki.

We wszystkich szkołach realizowane są Programy Wychowawcze i Programy Profilaktyki we współpracy z rodzicami,

Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Caritas,

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,

Powiatową Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną w Łowiczu, Niepublicznymi Zakładami Opieki Zdrowotnej, Komendą

 Powiatową Policji. Odbywają się cykliczne spotkania mające na celu podniesienia świadomości uczniów i rodziców

 na temat bezpieczeństwa na terenie szkoły i podczas udziału w ruchu drogowym, promowanie zdrowia

i motywowanie do zdrowego stylu życia, uświadomienie negatywnego wpływu używek na organizm człowieka.

Systematyczne przeprowadzane są testy kompetencji uczniów, realizowane są programy naprawcze i indywidualizacja

 pracy z uczniem. We wszystkich szkołach odbywają się zajęcia wyrównawcze, koła zainteresowań, uczniowie objęci

 są opieką poradni psychologiczno-pedagogicznej.

W szkołach bezpłatne obiady otrzymywało średnio 9 uczniów, natomiast średnio 25 uczniów korzystało

z obiadów z częściową odpłatnością. Uczniowie skorzystali także z zajęć organizowanych przez szkoły

 w czasie ferii zimowych i podczas wakacji. W różnorodnych zajęciach brało udział łącznie 149 uczniów.

Szkoły organizują szereg wycieczek przedmiotowych, krajoznawczo-turystycznych, zielone szkoły, uczniowie mieli t

akże możliwość wyjazdu na kolonie. Zasady typowania uczniów na kolonie, jak co roku dotyczyły: bezpłatnie

dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, częściowo odpłatnie dla uczniów z rodzin bez zabezpieczenia socjalnego,

dla wyróżniających się wynikami w nauce, wynikami sprawdzianów, udziałem w konkursach, olimpiadach bądź działalnością społeczną.

Liczba uczniów szkoły, którzy w roku szkolnym 2010/2011 uczestniczyli w wyjazdowych

formach organizowanych  przez szkołę w ramach zajęć dydaktyczno – wychowawczych:

1. wycieczki  przedmiotowe - 129 dzieci

2. krajoznawczo-turystyczne - 0 dzieci

3. zielone szkoły - 45 dzieci

Liczba uczniów, którzy w 2012 r. wyjechali na ferie zimowe i kolonie:

Ferie zimowe - 15

Kolonie - 28

Udział szkół w realizacji projektów i pozyskiwanie funduszy:

 

W Szkole Podstawowej w Jamnie realizowano akcję „ Szklanka mleka” finansowaną przez

Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W Szkole Podstawowej w Niedźwiadzie uczniowie uczestniczyli w zajęciach

z tenisa stołowego w ramach realizowanego przez Klub OLIMP Niedźwiada projektu upowszechniania kultury

 fizycznej, szkoła realizowała akcję „ Szklanka mleka” finansowaną przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Szkoła Podstawowa w Wygodzie realizowała ogólnopolski projekt edukacyjny „Zachowaj trzeźwy umysł” dotyczący

 profilaktyki uzależnień, promujący zdrowy styl życia. Od września 2011 r. włączyła się do akcji „Szklanka mleka”,

która jest finansowana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wszystkie szkoły w 2011 r. złożyły wniosek o przyznanie pomocy UE w ramach działania 413:

„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów” - projekt zgodny z celem ogólnym

LSR „Aktywizacja społeczności lokalnych” oraz celem szczegółowym „Stałe podnoszenie wiedzy

 i nabywanie nowych umiejętności” poprzez realizacje przedsięwzięcia polegającego na integracji i aktywizacji w zakresie kultury.

Szkoły ubiegają się o realizację projektu: Programu Kapitał Ludzki pt.: „Rozwijamy się z indywidualizacją” -

 nazwa poddziałania: wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie

do edukacji oraz zmniejszania różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt finansowany przez Urząd Marszałkowski w Łodzi.

 

Realizacja innych zadań oświatowych na rzecz szkół i uczniów

 

Innym zadaniem o charakterze pomocy materialnej było wsparcie w zakresie zakupu podręczników

w ramach rządowego programu ”Wyprawka szkolna” z tej formy pomocy skorzystało 18 uczniów.

 Na realizację pozyskano środki z dotacji przekazanej przez MEN na w/w akcję.

 

Podsumowanie

 

W roku szkolnym 2012/2013 we wszystkich szkołach będą utworzone dodatkowe oddziały przedszkolne

dla dzieci 3- i 4-letnich. W każdym z projektów organizacyjnych 2012/2013 znalazły się dodatkowe, oprócz

już istniejących, oddziały przedszkolne dla 3-latków i 4-latków (po jednym dodatkowym w każdej szkole dla tychże dzieci).

 Organizacja tych oddziałów to odpowiedź na szerokie zainteresowanie rodziców taką formą opieki dla dzieci oraz próba

zatrzymania i pozyskania dzieci do szkół na następne lata. Nowo utworzone odziały połączono by z już istniejącymi

 na zasadzie oddziałów łączonych, co zapewni dzieciom w wieku od 3 do 6 lat opiekę i zajęcia edukacyjne przez 5 godzin dziennie.

Propozycja dotycząca oddziałów przedszkolnych zyskała stuprocentowe poparcie Członków Zarządu, w związku

z tym Zarząd podjął Uchwałę nr 1/2012 w sprawie utworzenia oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Jamnie, Niedźwiadzie i Wygodzie.

Organ prowadzący Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty Gminy przyznał dla każdej ze szkół dodatkowo

1 godzinę, która zostanie przeznaczona na zajęcia z języka angielskiego w łączonym oddziale przedszkolnym

(2 x 30 min.). W związku z potrzebą zapewnienia najmłodszym przedszkolakom jak najlepszych warunków

w szkołach zostaną odpowiednio przygotowane sale – pomalowane i wyposażone.

Szkoły są właściwie przygotowane do nowego roku szkolnego.

 

Informację przygotowały:

Marzanna Kujawiak i Agnieszka Wawrzyniak

Jamno, dnia 31 lipca 2012 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 4 do protokołu Walnego Zebrania Członków

Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Oświaty Gminy Łowicz

 

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych szkół prowadzonych

przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty Gminy Łowicz

w terminie od 4.02.2011 r. do 5.12.2012 r.

 

 

Stowarzyszenie – odbyło 5 spotkań (w tym jedno założycielskie)

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty Gminy Łowicz zostało powołane do istnienia na Zebraniu Założycielskim

Członków 4 lutego 2011 r. – wówczas podjęto uchwały o powołaniu samego Stowarzyszenia, uchwalono Statut

 Stowarzyszenia, powołano Komitet Założycielski, Zarząd Stowarzyszenia oraz Komisję Rewizyjną.

Zebranie Walne członków w dniu 4 marca 2011 r. dokonało zmian w Statucie Stowarzyszenia, uchwaliło zakres działalności

Stowarzyszenia, który zgłoszono do Krajowego rejestru Sądowego – w KRS-e zarejestrowano nas 15 marca 2011 r.

 

OPIS PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI
WG POLSKIEJ KLASYFIKACJI DZIAŁALNOŚCI (PKD)

Lp.

Kod PKD

Opis przedmiotu działalności

1.

85.20 Z

Szkoły podstawowe

2.

85.10 Z

Wychowanie przedszkolne

3.

85.51 Z

Pozaszkolne formy edukacji sportowych oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

4.

85.52 Z

Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

5.

85.59 A

Nauka języków obcych

6.

85.59 B

Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

7.

85.60 Z

Działalność wspomagająca edukację

 

28 lipca 2011 r. na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia podjęto uchwały dotyczące: przyjęcia do prowadzenia

przez Stowarzyszenie szkół podstawowych w Jamnie, Niedźwiadzie i Wygodzie, powołania Zespołu Szkół Stowarzyszenia

na Rzecz Rozwoju Oświaty Gminy Łowicz. Zdecydowano, który z banków będzie prowadził konta Stowarzyszenia

 i Zespołu Szkół, ustalono wysokość składki członkowskiej dla Członków Stowarzyszenia oraz termin jej przekazywania

 Stowarzyszeniu i podjęto w tej sprawie uchwałę.

26 sierpnia 2011 r. uchwalono Regulamin Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Oświaty Gminy Łowicz, Regulamin

Zarządu Stowarzyszenia i Regulamin Komisji Rewizyjnej. Uchwalono również statuty szkół prowadzonych przez

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty Gminy Łowicz, czyli statuty: szkoły w Jamnie, szkoły w Niedźwiadzie i szkoły w Wygodzie.

20 marca 2011 r. na Sprawozdawczym Walnym Posiedzeniu Członków Stowarzyszenia przedstawiono sprawozdanie merytoryczno

 - finansowe z działalności Stowarzyszenia w 2011 r. oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2011 rok. Podjęto też uchwałę

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności Stowarzyszenia w 2011 roku (bilans, rachunek zysków i strat)

i udzielono Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

 

Zarząd Stowarzyszenia – odbył 16 spotkań, podczas których Członkowie Zarządu podejmowali następujące decyzje:

17 maja 2011 r. – w sprawie złożenia wniosku do Stowarzyszenia GNIAZDO o przyznanie pomocy finansowej w ramach

 projektów unijnych – projekt o charakterze edukacji regionalnej;

11 sierpnia 2011 r. – w sprawie powołania Dyrektora Zespołu Szkół Stowarzyszenia i uchwalenia Regulaminu Zespołu Szkół Stowarzyszenia;

16 sierpnia 2011 r. – w sprawie przetargu na zakup opału;

26 sierpnia 2011 r. – w sprawie wyboru biura rozrachunkowego, które prowadzić będzie rozliczenia Stowarzyszenia

 i Zespołu Szkół. Uchwalono też Regulamin wynagradzania pracowników Zespołu Szkół i Regulamin pracy tychże pracowników.

 Podjęto również decyzję w sprawie przekazywania zobowiązań finansowych mieszkańców (za ogrzewanie mieszkań)

 tzw. Domu Nauczyciela w Niedźwiadzie na konto Stowarzyszenia;

15 września 2011 r. – Zarząd zadecydował w sprawie usunięcia awarii instalacji c.o. w szkole w Niedźwiadzie,

 kto ją usunie, za jaka cenę – wybór oferty;

27 października 2011 r. - rozmawiano nt. szkół i planowanego remontu sal lekcyjnych w szkole w Wygodzie oraz

stwierdzono prawidłowość wykonania naprawy awarii c.o. w Niedźwiadzie;

29 listopada 2011 r. – m.in. podjęto decyzję o zakupieniu w ZOM pojemników na śmieci, żeby zaoszczędzić na

opłatach za ich dzierżawienie;

29 grudnia 2011 r. – m.in.: zdecydowano o wysokości stypendiów dla uczniów, o sposobie wydania pozostałych

 z dotacji środków finansowych, by ich nie stracić na koniec roku rozliczeniowego (np.: zakupy środków czystości,

 odzieży ochronnej dla pracowników obsługi, wyposażenie szkół – drukarki, papier ksero itp.);

29 lutego 2012 r. - podsumowano działalność w roku kalendarzowym 2011 przed zebraniem Walnym

Członków Zarządu oraz podjęto uchwałę o złożeniu do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi wniosku

o dofinansowanie projektu edukacyjnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ph. „Rozwijamy się z indywidualizacją”;

8 maja 2012 r. – zostały zatwierdzone arkusze organizacyjne dla trzech szkół i podjęto uchwałę o utworzeniu

oddziałów przedszkolnych dla trzy- i czterolatków w każdej ze szkół oraz uchwalono przyznanie po

 jednej godzinie (2 x 30 min.) języka angielskiego w każdym z oddziałów przedszkolnych. Rozpatrzono także

prośbę Dyrektor Zespołu Szkół o zwolnienie Jej z godzin dydaktycznych w roku szkolnym 2012/2013

i omówiono planowany przebieg imprezy integracyjnej dla uczniów szkół stowarzyszeniowych w Jamnie 31 maja 2012 r.;

13 czerwca 2012 r. – zastanawiano się nad warunkami współpracy z mieszkańcami tzw. Domu Nauczyciela w Niedźwiadzie

 (sprawy ogrzewania budynku), a 20 czerwca 2012 r. przeprowadzono w Niedźwiadzie spotkanie z mieszkańcami w tej sprawie;

9 lipca 2012 r. – dyskutowano nt. przedłużenia umów z nauczycielami zatrudnionymi w roku szkolnym 2011/2012,

 rozważano planowane prace remontowe w szkołach w Jamnie i Wygodzie i doposażenie oddziałów przedszkolnych

w czasie wakacji. Rozmawiano także nt. premii uznaniowych dla nauczycieli, którzy ukończyli formy doskonalenia

zawodowego według zapotrzebowania Zespołu Szkół, a także poinformowano Panią Prezes Stowarzyszenia

(jako organ prowadzący) o planowanych posiedzeniach Komisji Kwalifikacyjnych dla nauczycieli stażystów ubiegających

 się o tytuł nauczyciela kontraktowego. Przeliczono też dzieci i uczniów, którzy będą uczęszczać do szkół stowarzyszeniowych

w roku szkolnym 2012/2013, co ściśle wiąże się z wysokością przekazywanej przez Urząd Gminy Łowicz dotacją na działalność

tych szkół. Przedstawiono też sprawę przystąpienia szkół podstawowych Zespołu Szkół Stowarzyszenia do projektu

edukacyjnego w ramach funduszy europejskich. Pojawiała się też informacja Dyrektora Zespołu Szkół Stowarzyszenia nt. spraw w Sądzie Pracy;

29 sierpnia 2012 r. – podpisane zostały aneksy do projektów organizacyjnych trzech szkół i omówiono zmiany,

 jakie zaszły w zatrudnieniu w szkołach stowarzyszeniowych, prace remontowe wykonane podczas wakacji

oraz przeliczono uczniów zapisanych do szkół i określono wstępnie wysokość dotacji oraz sposób jej zagospodarowania.

Powrócono też do sprawy projektów: „Rozwijamy się z indywidualnością” i regionalnego;

1 października 2012 r. - podjęto uchwałę w sprawie zajęć indywidualnego nauczania dla ucznia klasy I

 w Szkole Podstawowej w Niedźwiadzie;

6 listopada 2012 r. – przedstawiono m.in.: sprawę przystąpienia przez Zespół Szkół Stowarzyszenia

do realizacji projektu „Rozwijamy się z indywidualnością” oraz projektu regionalnego złożonego w maju 2011 r.

do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „GNIAZDO”. Omówiono zasady dofinansowywania przez GOPS posiłków

w ramach akcji „Gorący posiłek”. Przedyskutowano decyzję o zakupie węgla, ekogroszku i oleju do szkół. Przedyskutowano

decyzję o wykonaniu remontu komina przy kotłowni w Szkole Podstawowej w Wygodzie. Dyrektor Zespołu Szkół poinformowała

o wyniku spraw w Sądzie Pracy – emeryci odstąpili od roszczeń. Po raz pierwszy pojawiała się sprawa przyjęcia nowych członków

 Stowarzyszenia – podjęto w tej sprawie stosowną uchwałę.

 

Na bieżąco na każdym spotkaniu rozważane są sprawy poszczególnych szkół, sprawy remontowe, finansowe, podejmowane

są decyzje personalne, a także dotyczące wydatków, oszczędności, zakupów opału, środków czystości i innych

 potrzebnych rzeczy. Przedstawia się aktualny stan realizacji projektów edukacyjnych, również tych dofinansowywanych

z funduszy europejskich i analizuje na bieżąco budżet Stowarzyszenia i Zespołu Szkół. Za każdym razem Zarząd stara

się znaleźć najlepsze rozwiązanie w problemowej sprawie, zaś w sytuacjach szczególnie trudnych (a tych na razie

 nie było wiele i oby ich nie było w przyszłości) Zarząd poszukuje złotego środka. Póki co funkcjonujemy i to, w opinii nas odwiedzających,

 bardzo dobrze.

 

Opracowanie: szkolnastrona.pl