Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Oświaty Gminy Łowicz

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU OŚWIATY GMINY ŁOWICZ

NUMER KRS 0000380831


STATUS OPP - od 27.11.2013 roku - PRZEKAŻ 1%

NIP 834 18 75 689


REGON 101056459


ADRES: UL. DŁUGA 12, 99-400 ŁOWICZ


(ADRES KONTAKTOWY: JAMNO 112, 99-400 ŁOWICZ)

TELEFON: 46 8389090


e - mail: spjamno@wp.pl

 Stowarzyszenie powołano 4 lutego 2011 roku na spotkaniu założycielskim.

Pan Andrzej Barylski - Wójt Gminy Łowicz zapoznał zebranych z sytuacją oświaty na terenie Gminy Łowicz oraz przedstawił koncepcję prowadzenia szkół: Szkoły Podstawowej w Jamnie, Szkoły Podstawowej w Wygodzie i Szkoły Podstawowej w Niedźwiadzie przez stowarzyszenie. Następnie przedstawił uczestników Zebrania Założycielskiego. Zebrani jednogłośnie opowiedzieli się za utworzeniem stowarzyszenia. Przewodniczą Zebrania Założycielskiego została Pani Marzanna Beata Kujawiak. Sekretarzem Zebrania Założycielskiego-  Pani Alicji Kocbuch.

Podjęło Uchwałę nr 1/2011 Zebrania Założycielskiego w sprawie powołania stowarzyszenia o nazwie: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty Gminy Łowicz

Podjęło Uchwałę nr 2/2011 Zebrania Założycielskiego w sprawie przyjęcia Statutu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Oświaty Gminy Łowicz

 Stowarzyszenie powołało Komitet Założycielski Stowarzyszenia w składzie:

1. Marzanna Beata Kujawiak  – członek Komitetu Założycielskiego,

2. Alicja Kocbuch  – członek Komitetu Założycielskiego,

3. Agnieszka Ewa Wawrzyniak – członek Komitetu Założycielskiego.

 Przyjęło Uchwałę nr 3/2011 w sprawie wyboru Komitetu Założycielskiego Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Oświaty Gminy Łowicz, z siedzibą w Łowiczu

 Podjęło Uchwałę nr 4/2011 Zebrania Założycielskiego w sprawie wyboru Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Oświaty Gminy Łowicz

Zarząd Stowarzyszenia został powołany w następującym składzie:

  1. Marzena Śliwińska – Prezes Zarządu
  2. Agnieszka Ewa Felczyńska – Wiceprezes Zarządu
  3. Andrzej Pełka – Członek Zarządu
  4. Marzanna Beata Kujawiak – Członek Zarządu
  5. Alicja Kocbuch – Członek Zarządu
  6. Agnieszka Ewa Wawrzyniak – Członek Zarządu

 Podjęło Uchwałę nr 5/2011 Zebrania Założycielskiego w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Oświaty Gminy Łowicz

Komisja Rewizyjna została powołana w następującym składzie:

  1. Waldemar Franciszek Tylec -
  2. Monika Paciorek
  3. Renata Pira.

 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty Gminy Łowicz prowadzi trzy szkoły:

1.Szkołę Podstawową w Jamnie

2.Szkołę Podstawową w Niedźwiadzie

3.Szkołę Podstawową w Wygodzie

 Lista założycieli Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Oświaty Gminy Łowicz:

 Andrzej Pełka, Marzanna Beata Kujawiak, Agnieszka Milczarek,Waldemar Franciszek Tylec, Danuta Władysława Łukaszewicz, Renata Pira, Monika Paciorek, Anna Katarzyna Koza, Beata Agnieszka Podrażka, Tadeusz Perzyna, Roman Drożdżewski, Agnieszka Ewa Felczyńska, Marzena Miazek, Marzena Wróbel,Ewa Ścibor, Agnieszka Ewa Wawrzyniak, Alicja Kocbuch, Ewa Witerek, Marzena Śliwińska, Lidia Zagawa, Jolanta Salamon.

Branża, sektor, opis organizacja członkowska

Status firmy Firma zarejestrowana w KRS od 2011-03-15.


Od 2014 roku w zarządzie Stowarzyszenia są 3 osoby:

1. Prezes Stowarzyszenia - Marzanna Beata Kujawiak

2. Wiceprezes Stowarzyszenia - Agnieszka Ewa Wawrzyniak

3. Członek Stowarzyszenia - Agnieszka Ewa Felczyńska

Komisja Rewizyjna:

1. Waldemar Tylec

2. Monika Paciorek

3. Renata Pira