Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Oświaty Gminy Łowicz

EKOPRACOWNIE

Dwie szkoły prowadzone przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Oswiaty Gminy Łowicz tj. Szkoła Podstawowa w Jamnie i Szkoła Podstawowa w Wygodzie, brały udział w Konkursie "Moja Wymarzona Ekopracownia-2015" ogłoszonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi i otrzymały dofinansowanie do realizacji Zadań: w Szkole Podstawowej w Jamnie - Utworzenie pracowni przyrodniczo-ekologicznej pn. "Zielony Zakątek"-  kwota dofinansowania 24400zł, natomiast w Szkole Podstawowej w Wygodzie - Utworzenie pracowni ekologiczno-przyrodniczej pn. "Kraina Młodych Przyrodników" - kwota dofinansowania 27700zł. wd

W dniu 15 września 2015r. została  podpisana  umowa o dofinansowanie ze srodków WFOŚiGW w Łodzi. Realizację zadania zakończono 9 października 2015r. Do dnia 9 października dwie sale, w których ozorganizowanno pracownie zostały odpowiednio przygotowane, wszystkie pozycje z harmonogramów rzeczowo-finansowych (pozycja 1 - pomoce dydaktyczne, pozycja 2 - sprzęt audio video, komputerowy, fotograficzny, pozycja 3 - wyposażenie ekopracowni) zostały dostarczone do pracowni. Pracownie w obu szkołach zostały przygotowane do prowadzenia zajęć edukacyjnych. W obecności Prezesa i Wiceprezesa Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Oświaty Gminy Łowicz i Zastępców Dyrektorów Szkół obie pracownie w dniu 9 października zostały przekazane do użytkowania. Dodatkowe informacje i dokumentacja zdjeciowa dostępne stonie głównej oraz stronach internetowych szkół.

Szkoła Podstawowa w Jamnie otrzymała  dofinansowanie  w wysokoś0zł  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji  w ramach Konkursu pn. „Moja wymarzona ekopracownia”.  Ekopracownia, która została utworzona w  ramach projektu   pn. Utworzenie ekopracowni  ”Zielony Zakątek” w Szkole Podstawowej w Jamnie obejmuje utworzenie ekopracowni przez zapewnienie jej nowoczesnego wyposażenia technicznego oraz różnorodnych pomocy dydaktycznych, jak również stworzenia i