Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Oświaty Gminy Łowicz

Oddanie do użytkowania ekopracowni 

Dnia 9 października 2015r. w Szkole Podstawowej w Jamnie i w Szkole Podstawowej w Wygodzie zgodnie z ustalonym terminem zakończenia realizacji Zadania w umowach nr 349/EE/D/2015 i 350/EE/D/2015 z dnia 15 września 2015r. zakończono realizację Zadań: Utworzenie pracowni przyrodniczo-ekologicznej pn. „Zielony Zakątek” w Szkole Podstawowej w Jamnie oraz pracowni ekologiczno-przyrodniczej pn.  Kraina Młodych Przyrodników" w Szkole Podstawowej w Wygodzie. Stwierdzono że, wszystkie pozycje z harmonogramu rzeczowo-finansowego (pozycja 1 - pomoce dydaktyczne, pozycja 2 - sprzęt audio video, komputerowy, fotograficzny, pozycja 3 - wyposażenie ekopracowni) zostały dostarczone do pracowni, wykonano wszystkie prace przygotowujące pomieszczenia. Pracownie są przygotowane do prowadzenia zajęć edukacyjnych. W obecności Prezesa i Wiceprezesa Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Oświaty Gminy Łowicz i Zastępcy Dyrektora Szkoły w Jamnie i  w Wygodzie  oddano do użytkowania  2 pracownie - „Zielony Zakątek” i Kraina Młodych Przyrodników".

Dokumentacja zdjęciowa

1.Pracownia przyrodniczo-ekologiczna Zielony Zakątek w Szkole Podstawowej w Jamnie

Przygotowanie pomieszczenia - malowanie