Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Oświaty Gminy Łowicz

Strona główna

 

 

 

Dzisiaj na tablicy

 

PODARUJ 1% PODATKU

 Wystarczy w rocznym zeznaniu podatkowym

 wpisać nasz numer KRS

 KRS 0000380831

 Stowarzyszenie

 na Rzecz Rozwoju Oświaty Gminy Łowicz

 

Numer konta:

 PKO SA 26 1240 3347 1111 0010 4065 5937

 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty Gminy Łowicz

ul. Długa 12 

99-400 Łowicz                                                                                                

 tel.: 46 838 90 90 

e-mail: marzena19641@wp.pl,     

spjamno@wp.pl 

strona: zsjamno.szkolnastrona.pl

Rok powstania: 2011                      

 

 

 

                

 

 

            

 

 

 

 

 

Aktualności