Szkoła Podstawowa w Wygodzie

99-400 Łowicz

Wygoda 2

Tel: (46) 838-90-95

Pracownicy szkoły

W naszej szkole pracują :-pani, która dba o higieniczne warunki pracy i nauki   p. Elżbieta Stawicka                

 

 

 

-pan palacz, który dba o ciepło w salach lekcyjnych p. Henryk Felczyński  

 

-pomoc przy dzieciach w oddziałach przedszkolnych- p. Agnieszka Kunikowska