Szkoła Podstawowa w Wygodzie

99-400 Łowicz

Wygoda 2

Tel: (46) 838-90-95

Samorząd Uczniowski

Wybory Samorządu Uczniowskiego – Zespół Szkół Publicznych w Zagłobie

 

 

 

Przewodnicząca - Karolina Śnieguła, kl. VIII
 
Zastępca - Filip Miazek, kl. VIII
 
Skarbnik - Maja Zielińska, kl. VIII
 
Sekretarz - Maria Skowrońska, kl. VII
 
Członkowie: Nadia Kunikowska, Bartosz Wysocki, Daria Osińska, Agata Białek.

Artykuły