Szkoła Podstawowa w Niedźwiadzie

Zespoły ds wychowawczych i ds ewaluacji

Zespół ds wychowawczych
- współpracujący z rodzicami w tworzeniu programu wychowawczo - profilaktycznegolider - Lucyna Okraska 

Kamila Gradek, Aleksandra Tarmanowska, Martyna MilczarekZespół ds ewaluacji wewnętrznej


lider - Ewa Ścibor

Olga Kamińska, Katarzyna Guzek, Marta Oniszk