Szkoła Podstawowa w Niedźwiadzie

Zespoły ds wychowawczych

Zespół ds wychowawczych
- współpracujący z rodzicami w tworzeniu programu wychowawczo - profilaktycznego

 


lider - Lucyna Okraska 

Kamila Gradek, Aleksandra Tarmanowska