Szkoła Podstawowa w Niedźwiadzie

2016 - 2017

Raport z ewaluacji wewnętrznej Szkoły Podstawowej w Niedźwiadzie

 

Cel ewaluacji:

            było pozyskanie informacji o tym, czy szkoła właściwie promuje swoje działania w środowisku; ustalenie, czy szkoła podejmuje innowacyjne działania edukacyjne na etapie przedszkola i szkoły podstawowej; zebranie informacji na temat oferty edukacyjnej szkoły oraz sposobów jej uatrakcyjniania i poszerzania.

 

Sposób prezentacji wyników ewaluacji:

 • spotkania zespołu ds. ewaluacji – prezentacja materiałów roboczych

 • posiedzenia rady pedagogicznej – prezentacja wyników przeprowadzonej ewaluacji

 • zebranie z rodzicami – prezentacja raportu z ewaluacji wewnętrznej

 • prezentacja raportu na stronie szkoły.

   

  Opis przedmiotu ewaluacji:

  Wymaganie:W organizacji procesów dydaktycznych szkoła podejmuje innowacyjne działania poszerzające ofertę edukacyjną szkoły na etapie przedszkola i szkoły podstawowej promującej placówkę w środowisku.

   

  Wyniki ewaluacji:

   

   

Co robimy dobrze?

Co jest naszym problemem do rozwiązania?

 • ·         Szkoła podejmuje różnorodne działania dotyczące promowania oferty edukacyjnej, działań szkoły i jej osiągnięć. Ankietowani ze wszystkich grup potrafili podać wiele różnych przykładów świadczących o tych przedsięwzięciach. Podawane przez nich przykłady pokrywały się. 
 • ·         Szkoła jest otwarta na podejmowanie różnych działań na rzecz środowiska lokalnego. Nauczyciele i Dyrekcja szkoły podejmują różne inicjatywy, wychodzą naprzeciw potrzebom środowiska lokalnego.
 • ·         Udział w projektach edukacyjnych (innowacjach pedagogicznych) na etapie przedszkola i szkoły podstawowej.
 • ·         Szeroki wachlarz instytucji, z którymi Szkoła podejmuje współpracę.
 • ·         Zaangażowanie uczniów w różnorodne akcje np. ekologiczne i charytatywne.
 • ·         Podejmowane przez szkołę działania promujące wartość edukacyjną oraz opiekuńczą są dostrzegane przez uczniów, ich rodziców.
 • ·         Rodzice i uczniowie potrafią wskazać wiele przykładów osiągnięć uczniów oraz ich promowania (np.wręczanie nagród, dyplomy).
 • ·         Tworzenie okazji do dzielenia się przez rodziców opiniami na temat pracy szkoły.
 • ·         W opinii rodziców szkoła niewystarczająco upowszechniania w mediach informację o podejmowanych działaniach i osiągnięciach uczniów.

Co zamierzamy zrobić, by poprawić pracę szkoły?

 • ·         Monitorować działania szkoły z naciskiem na uświadamianie celu, po co, dlaczego, dla kogo.
 • ·         Należy nadal utrzymywać dobry poziom współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym.
 • ·         Nadal dbać o reklamę szkoły w środowisku lokalnym (foldery, czasopisma lokalne,) umieszczanie informacji na stronie internetowej. Położyć duży nacisk na informowanie (właściwą reklamę) o realizowanych projektach edukacyjnych.

 

 

 

 

                                                                                                     

 

 

      ……………………………..                                               ……………………………….

       Lider zespołu ds. ewaluacji:                                                Przewodniczący ds. ewaluacji:

 

 

 

 

 

Niedźwiada, 20.04.2017r.