Szkoła Podstawowa w Niedźwiadzie

2014-2015

Raport z ewaluacji wewnętrznej Szkoły Podstawowej w Niedźwiadzie

Cel ewaluacji:

Zebranie informacji na temat wspomagania rozwoju dziecka/ucznia z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb, możliwości i sytuacji.

Sposób prezentacji wyników ewaluacji:

–        spotkania zespołu ds. ewaluacji – prezentacja materiałów roboczych

–        posiedzenia rady pedagogicznej – prezentacja wyników przeprowadzonej ewaluacji

–        zebranie z rodzicami – prezentacja raportu z ewaluacji wewnętrznej

Opis przedmiotu ewaluacji:

Wymaganie 6.

                 Szkoła wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnych sytuacji.

 

Wyniki ewaluacji:

 

Co robimy dobrze?

Co jest naszym problemem do rozwiązania?

 • wysoka świadomość wśród ankietowanych diagnozowania w Szkole Podstawowej w Niedźwiadzie możliwości edukacyjnych uczniów,
 • nauczyciele w procesie monitorowania

i analizowania osiągnięć edukacyjnych uczniów uwzględniają ich indywidualne możliwości,

 • wysoka ocena działań podejmowanych przez szkołę w celu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów,
 • podejmowanie przez pedagogów szeregu działań motywujących do osiągania sukcesów w szkole.
 • zdarzają się uczniowie, według których  nauczyciele  w codziennej pracy nie stosują zasady indywidualnego podejścia do ucznia,
 • konkursy, plenery artystyczne, przeglądy, wyjazdy edukacyjne według opinii rodziców są mało atrakcyjną formą   wyrównywania szans edukacyjnych uczniów,
 • większość uczniów swój sukces upatrują w sporcie i sztuce, nie w nauce.

Co zamierzamy zrobić, by poprawić pracę szkoły?

 • monitorować odczucia uczniów w kwestii indywidualnego podejścia nauczyciela do ucznia,  stosowanie indywidualizacji wobec wszystkich wychowanków,
 • promować, zwłaszcza wśród rodziców, atrakcyjne formy wyrównywania szans edukacyjnych uczniów – konkursy, wyjazdy edukacyjne, plenery itp.,
 • motywować uczniów do nauki, wzbudzać chęć zdobywania wiedzy, do osiągania sukcesów w nauce,
 •  promować sukcesy uczniów w nauce w prasie lokalnej, gazetce szkolnej, podczas uroczystości szkolnych i środowiskowych, apeli, wystaw,

       Lider zespołu ds. ewaluacji:                                                Przewodniczący ds. ewaluacji:

Niedźwiada, 16.04.2015 r.