Szkoła Podstawowa w Niedźwiadzie

Projekt edukacyjny dla dzieci pięcio-szescioletnich

 

 

 

 

 

 

 

Projekt edukacyjny dla dzieci pięcio – sześcioletnich

 

 

„Uczymy się czytać przez zabawę”

 

 

Opracowały:

mgr Anna Kantorek

mgr Ewa Ścibor

Spis treści:

 

Wstęp

 

Rozdział pierwszy: Cele projektu

a)    cele ogólne

b)    cele szczegółowe

c)     cele operacyjne

 

Rozdział drugi: Metody i formy pracy

 

Rozdział trzeci: Treści programowe

 

Rozdział czwarty: Sposoby realizacji projektu

 

Rozdział piąty: Warunki realizacji treści programowych

 

Rozdział szósty: Uwagi o realizacji projektu

 

Rozdział siódmy: Ewaluacja projektu

Bibliografia

 

Załączniki:

nr 1 – karta obserwacji

nr 2 – ankieta dla rodziców

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wstęp

Uczenie się dziecka w wieku przedszkolnym polega m.in. na tym, że uczy się ono spontanicznie w różnych sytuacjach, często przypadkowo i mimowolnie. Jest to tzw. uczenie się okazjonalne. Zabawa zaś jest podstawowym rodzajem działalności tego wieku. Wykorzystując swoją wiedzę i wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym postanowiłyśmy napisać projekt edukacyjny nauki czytania dla dzieci pięcio– sześcioletnich. Poprzez różnorodne ćwiczenia, gry i zabawy, w sposób przystępny                             i przyjemny chcemy wprowadzić dziecko w świat liter. Dzieci mają wrodzone zdolności                     do zdobywania coraz to większej ilości informacji o otaczającym je życiu przyrodniczym            i społecznym. Ten «głód wiedzy» dotyczy także zainteresowania literami, czytaniem, pisaniem, które wzmaga się w wieku pięciu- sześciu lat. Uwzględniając indywidualne potrzeby i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym przeanalizowałyśmy                                          i postanowiłyśmy wykorzystać najatrakcyjniejsze i najskuteczniejsze naszym zdaniem metody czytania. Mamy nadzieję, iż pozwolą one osiągnąć dzieciom sukces.

 

 

Rozdział pierwszy: Cele projektu

a)   cele ogólne:

-   stymulowanie rozwoju aktywności dzieci poprzez prowadzenie różnorodnych ćwiczeń                     i zabaw prowadzących do nabycia umiejętności czytelniczych;

-        wyzwalanie pozytywnych emocji u dziecka;

-        rozbudzenie wiary dziecka we własne możliwości;

-        czytanie globalne wyrazów;

-        utrwalanie zapisów swoich imion;

-        rozwijanie zainteresowania czytaniem i pisaniem;

-        stymulowanie aktywności;

b)   cele szczegółowe

-        kształtowanie wszystkich zmysłów;

-        wzbogacanie słownika;

-        rozwijanie mowy komunikatywnej;

-        kształtowanie postawy kreatywnej;

-        włączanie rodziców do procesu czytania;

c)    cele operacyjne

Dziecko potrafi:

-        odczytać własne imię i rozpoznać je wśród innych;

-        dokonać syntezy własnego imienia z sylab bądź z głosek;

-        odczytać imię kolegi;

-        ułożyć swoje imię z rozsypanki literowej wg wzoru i z pamięci;

-        odszukać i zaznaczyć wskazane przez nauczycielkę litery w swoim imieniu;

-        rozpoznawać litery alfabetu;

-        dokonać analizy i syntezy wyrazu;

-        podzielić wyraz na sylaby;

-        wyróżnić głoskę w nagłosie i wygłosie;

-        globalnie rozpoznawać nazwy wyrazów;

-        czytać wyrazy oraz proste zdania;

-        czytać krótkie teksty ze zrozumieniem;

-        rozwiązać prostą krzyżówkę;

-        rozpoznawać i nazywać znaki interpunkcyjne.

Rozdział drugi: Metody i formy pracy

a)    metody syntetyczne

b)   metody analityczne

c)    metody analityczno - syntetyczne

d)   metody globalne

e)    metoda Ireny Majchrzak

FORMY:

-        indywidualna

-        zespołowa

-        zbiorowa (zajęcia z całą grupą)

Rozdział trzeci: Treści programowe

Zadaniem nauczyciela jest zaplanowanie tak treści programowych, aby zapewnić optymalną stymulację językową, słuchową i werbalną dziecka. Treści programowe uwzględniają wzrastający stopień trudności. Dzięki temu nauczyciel dostosuje treści do umiejętności i różnic indywidualnych dzieci.

W realizacji projektu przewiduje się następujące treści:

 1. Poznanie zapisu swojego imienia (inicjacja).
 2. Rozpoznawanie imienia własnego i kolegów wśród innych.
 3. Prezentacja liter alfabetu (litery duże i małe, pisane i drukowane).
 4. Etykietowanie przedmiotów i obrazków i rozpoznawanie ich (czytanie globalne wyrazów).
 5. Usprawnianie umiejętności analizy i syntezy słuchowej w obrębie słów, wyrazów, sylab, głosek i zdań.
 6. Zabawy z kartami i obrazkami do czytania.
 7. Dobieranie rymowanek i stosowanie wyliczanek wyrazowych w zabawach fonetycznych.
 8. Przyporządkowywanie napisów do odpowiednich ilustracji, przedmiotów.
 9. Tworzenie za pomocą alfabetu ruchomego wyrazów i prostych zdań.

10. Czytanie krótkich tekstów w powiązaniu z oglądaniem odpowiednich ilustracji.

 1. Odczytywanie rebusów obrazkowo - sylabowych, krzyżówek, wykreślanek, plątaninek, szyfrogramów itp.
 2. Czytanie tekstów o zróżnicowanym stopniu trudności z różnicowaniem intonacji głosu.

13. Organizowanie sesji czytania.

Rozdział czwarty: Sposoby realizacji projektu

Inicjacja

Na początku z każdym dzieckiem przeprowadzamy, tzw. akt inicjacji”. Zapraszamy do siebie kolejno każde dziecko uczestniczące w zajęciach i zapisujemy mu jego imię. Objaśniamy wszystkie litery w nim występujące. Z każdym dzieckiem pracuje się oddzielnie, starając się aby odczuło że cała ta ceremonia jest bardzo ważna. Potem dziecko liczy litery                w swoim imieniu i odchodzi na swoje miejsce, ze swoją wizytówką.

Zabawy z imionami:

Sprawdzanie obecności – dzieci ustawiają się pod swoimi wizytówkami ściennymi. Puste miejsca oznaczają nieobecne osoby. Od czasu do czasu na1eży przewieszać wizytówki na inne miejsca.

Imiona w parach – dzieci siadają w parach naprzeciw siebie ze swoimi wizytówkami. Przedstawiając się sobie demonstrując wizytówkę. Następnie wymieniają się wizytówkami.

W ten sposób dzieci poznają imiona wszystkich kolegów.

Moje krzesełko - Wizytówki z imionami umieszczamy na krzesełkach dzieci. Wykonujemy różne ćwiczenia mające na celu rozpoznanie swojego krzesełka np. szukanie przez dzieci własnego krzesełka wśród krzesełek stających bezładnie na środku sali i odstawienie go w odpowiednie miejsce przy stole.

Znajdź swoje imię – wizytówki rozrzucamy na dywanie. Dzieci biegają, starając                  się je omijać. Na umówiony sygnał szukają i stają przy swoim imieniu.

Imiona – skreślani – nauczycielka na dużym arkuszu wypisuje imiona wszystkich dzieci biorących udział w zabawie. Dzieci kolejno podbiegają i flamastrem skreślają swoje imię. Można też dzieci podzielić na dwie grupy. Wygrywa ta, która pierwsza skreś1i swoje imiona.

Uporządkuj imiona – kilkoro dzieci siedzi w szeregu. Przed nimi leżą wizytówki przypadkowo poukładane. Wybrane dziecko podaje odpowiednią wizytówkę właściwemu koledze.

Głuchy telefon z imionami - dzieci siedzą w rzędzie. Wyznaczone dziecko podaje koledze na ucho jedno z imion dzieci. Kolejno każde dziecko przekazuje imię, a ostatnie mówi je na głos i wskazuje wizytówkę z tym imieniem. Zajmuje miejsce na końcu rzędu, a zabawę rozpoczyna następne dziecko.

Ściana pełna liter

Na ścianie zawieszamy alfabet. Są to wszystkie litery - duże, małe, pisane oraz drukowane. Małe powinny znaleźć się pod dużymi (ściana liter). Składa się ona z liter alfabetu i z umieszczonych wcześniej na ścianach wizytówek z imionami dzieci uczestniczących w zajęciach. Prezentacja alfabetu odbywa się raz na tydzień. Litery omawiane są w kolejności alfabetycznej. Prezentacja alfabetu uczy dziecko rozpoznawania liter zawsze w obrębie wyrazu (początkowo imię dziecka).

Targ liter

Jest to rodzaj gry, polegającej na składaniu z liter własnego imienia, szukaniu ukrytych w imieniu słów, skompletowaniu całego alfabetu poprzez kolekcjonowanie liter otrzymanych od kolegi lub nauczyciela drogą zamiany - litera, której mi brakuje za literę występującą we własnym imieniu.

Każdemu dziecku dajemy kopertę w której znajdują się litery, z których składa się jego imię. Prosi się dziecko aby ułożyło z nich swoje imię. Na początku dziecko śledzi napis na kopercie a potem będzie umiało zrobić to z pamięci.

Potem proponujemy aby z liter swojego imienia dziecko ułożyło inne słowa np.: z imienia Magdalena powstaną słowa: gala, Lena, gada. Konrad – rada, nora, kora, dar i inne.

Nazywanie świata

Światem będzie najpierw klasa przedszkolna i wszystko co się tam znajduje. Każda rzecz ma nazwę, którą można napisać i przeczytać. W trakcie gry dzieci za pomocą słów utrwalają poznane litery alfabetu. Odczytywanym słowem musi być koniecznie rzeczownik, ponieważ istotą tej zabawy jest położenie odpowiedniej kartki obok odpowiedniego przedmiotu.

Przy pierwszej próbie gry w „Nazywanie świata” używamy wyrazów najprostszych, lala, auto, klocki, okno. Wtedy dzieci szybko przyswoją sobie reguły gry.

Dobór słów, związanych z „Nazywaniem świata” będą związane z tematami tygodniowych planów miesięcznych.

L.p

Kręgi tematyczne

Wyrazy do czytania

1.

Ja w grupie rówieśniczej.

Wszystkie imiona dzieci w grupie np. Zuzia, Michalina, Kuba, Klaudia, Miłosz, Julka, kolega, koleżanka, pani

2.

Przedszkole.

 okno, drzwi, krzesło, kuchnia, sala, ubikacja, meble, tablica, telewizor, wieża, stół, ściana; kredki, farby, plastelina, klocki, lalka, wózek, auto, miś, maskotki, piłki, gra, wiaderko, łopatka, skakanka

3.

Rodzina.

mama, tata, babcia, dziadek, siostra, brat, ciocia, wujek, kuzyn, kuzynka

4.

Bezpieczeństwo na drodze.

znak, policjant, przejście dla pieszych, lizak, samochód, sygnalizacja świetlna, piesi

5.

Części ciała.

głowa, włosy, oko, nos, usta, język, ucho, szyja,  ręka, dłoń, palce, noga, kolano, stopa, plecy, brzuch

6.

Pożywienie.

Warzywa: marchew, pietruszka, seler, por, cebula, rzodkiewka, kapusta, sałata, koper, burak, papryka, ziemniak, szczypiorek, kalafior, pomidor, ogórek, kalarepa

Owoce: jabłko, gruszka, śliwka, wiśnia, agrest, truskawka, arbuz, czereśnia, porzeczka, malina, jagoda, kiwi, pomarańcza, banan, cytryna, mandarynka, winogrono

7.

Zwierzęta.

Leśne: wiewiórka, zając, wilk, lis, dzik, sarna, jeleń, niedźwiedź, jeż, borsuk

Gospodarstwa domowego: pies, kot, mysz, kura, kaczka, gęś, indyk, królik, krowa, koza, koń, świnia, owca

8.

Ptaki.

jaskółka, bocian, kukułka, skowronek, wróbel, sikorka, wrona, gawron, sroka, słowik, gil, jemiołuszka, kruk, skowronek, gołąb

9.

Drzewa.

dąb, kasztanowiec, klon, brzoza, lipa, leszczyna, jarzębina,  jabłoń, grusza, śliwa

10.

Święta.

Boże Narodzenie: gwiazda, choinka, bombki, łańcuch, anioł, opłatek, wigilia, stajenka, jemioła, sianko, prezenty, lampki, ozdoby

Wielkanoc: zając, koszyk, jajko, szynka, babka, kiełbasa, baranek, święconka, pisanka, mazurek, kurka

11.

Czas.

rok, pory roku, wiosna, lato, jesień, zima, tydzień(nazwy), dzień, noc, godzina, minuta, sekunda, miesiące (nazwy)

12.

Kwiaty.

tulipan, bez, konwalia, przebiśnieg, krokus, sasanka, róża, stokrotka, fiołek, narcyz, żonkil, lawenda

13.

Kolory.

czerwony, zielony, żółty, niebieski, różowy, pomarańczowy, czarny, biały, fioletowy, brązowy

14.

Łąka.

bocian, żaba, trawa, kwiaty, motyl, ślimak, mucha, osa,  pszczoła, biedronka, mrówka

15.

Ubrania.

sweter, bluzka, spodnie, spódnica, sukienka, piżama, kurtka, płaszcz, czapka, szalik, rękawiczki, buty, łapcie, rajstopy, skarpetki

16.

Zawody.

piekarz, kucharz, adwokat, nauczycielka, lekarz, pielęgniarka, ogrodnik, informatyk,  stomatolog, krawiec, fryzjer, strażak, kucharka

17.

Czystość

mydło, szczotka, pasta, ręcznik, gąbka, szampon, grzebień, krem, chusteczka

18.

Pojazdy.

samolot, auto, tramwaj, kolejka, lokomotywa, statek, balon, szybowiec, helikopter, kuter

19.

Pogoda.

 

deszcz, mgła, śnieg, słońce, woda

Sesje czytania

-        Pory roku – zabawa wzbogacająca słownictwo. Dzieci dzielą się spontanicznie na cztery grupy. Każda z nich wybiera jedną porę roku. Potem wyszukują planszę, na której została umieszczona pierwsza litera jej nazwy: Z – zima, W – wiosna, L – lato, J – jesień. Każda grupa ze zbioru wyrazów wybiera określenia pasujące do danej pory roku, np. zima, kulig, mróz, lód, śnieg, bałwan, karmnik, sanki, łyżwy, narty, choinka, sopel itp.

-        Słoneczko wyrazowe – każde dziecko otrzymuje kartkę z narysowanym słoneczkiem.                  W środku słoneczka znajduje się sylaba. Spośród kartoników z dowolnymi sylabami znajdującymi się w przygotowanej dla każdego dziecka kopercie, dzieci wyszukują te, które z sylabą w słoneczku mogą utworzyć nowy wyraz.

-        Potrafię czytać z zamkniętymi oczami - próby odczytywania liter, gdy nauczyciel (lub drugie dziecko) dokonuje zapisu na plecach dziecka.

-        Wyrazy do tańca – dzieci otrzymują kartoniki z sylabami w różnych kolorach. W trakcie muzyki dobierają się w pary według kolorów kartoników i odczytują powstałe wyrazy.                          Z czasem nauczyciel modyfikuje zabawę - zwiększając stopień trudności (brak koloru).

-        Szukaj słowa w słowie - dzieci otrzymują kartoniki z wyrazami. Należy je tak dobrać, że jeden wyraz jest elementem drugiego (np. listek - lis, laska - las, parasol - para, pasta - pas, tatarak – tata, rak). Na sygnał, dzieci poszukują swoje pary. Wygrywają te dzieci, które pierwsze znajdą odpowiednie wyrazy.

-        Szukaj obrazka - jedno z dzieci dysponuje bankiem liter. Na stole znajduje się wiele różnych obrazków. Bankier wybiera literę, a pozostali gracze starają się znaleźć jak najwięcej obrazków rozpoczynających się tą literą. Kto nazbiera najwięcej, zostaje bankierem. Litera raz wybrana nie bierze już udziału w grze następnej.

-        Karty migawkowe – karty do czytania z wyrazami nauczyciel wprowadza wg tematyki kompleksowej.

Zabawy usprawniające analizę i syntezę słuchową

-        Co słyszysz? – w zabawie wykorzystujemy całą gamę dźwięków, by dziecko mogło udzielić odpowiedzi na pytanie „Co słyszysz?”. Dzieci odwrócone tyłem do nauczyciela rozpoznają dźwięki np. przelewanej wody, gniecionego papieru, szelest folii itp.

-       Słucham, wiem, odczytuję – gra dydaktyczna, w czasie, której dzieci słuchają i odgadują odgłosy, jakie wydają: pojazdy, zwierzęta, itp.

-        Wiatr – dzieci siedząc wkoło wydają w dowolnej kolejności dźwięk „sz”. Jedno z dzieci krąży na zewnątrz koła, ma za zadanie odgadnąć, kto wydał w danej chwili dźwięk „sz”.

-       Namaluj mnie – wyodrębnianie głosek na początku lub na końcu wyrazu można połączyć    z działalnością plastyczną dzieci. W rogu kartoników przeznaczonych do rysowania można nakleić niewielkie ilustracje przedstawiające przedmioty znane dzieciom. Dobór obrazków uwzględnia występowanie odpowiedniej głoski na początku lub na końcu każdego z wyrazów. Zadaniem dzieci jest narysowanie takiego przedmiotu, który również zaczyna się lub kończy taką samą głoską.

-        Domino obrazkowe – nauczyciel rozpoczyna zabawę kładąc na stoliku dowolny obrazek. Zadaniem dziecka jest wyszukać następny obrazek, którego nazwa rozpoczyna się ostatnią głoską poprzedniego obrazka.

Rozdział piąty: Warunki realizacji treści programowych

 

1. Umieszczenie w sali alfabetu - „kieszonki” liter pisanych i drukowanych, wielkich                            i małych z uwzględnieniem dwuznaków i zmiękczeń.

2. Przeprowadzenie „Aktu inicjacji” i umieszczenie w sali imion dzieci w formie wizytówek.

3. Codzienne sprawdzanie obecności dzieci poprzez ustawianie się przed swoją wizytówką.

4. Umieszczenie imion na krzesełkach, w sali, jako znaków rozpoznawczych.

5. Przygotowanie dla każdego dziecka: koperty podpisanej jego imieniem, która zawiera litery imienia dziecka do układania oraz dużej wizytówki do zabawy.

6. Organizowanie zabaw i gier czytelniczych doskonalących umiejętność czytania.

7. Systematyczne poszerzanie kącika czytelniczego.

8. Organizowanie sesji czytania.

9. Akceptacja indywidualnych możliwości dzieci w opanowaniu nauki czytania i pisania.

11. Stwarzanie przyjaznej atmosfery i samozadowolenia ze zdobywanych umiejętności.

Prawidłową realizację treści programowych zapewnia również baza dydaktyczna. Należą do niej pomoce:

a)     znajdujące się w przedszkolu: płyty CD z podkładami muzycznymi oraz z zagadkami słuchowymi,

b)   dobrze wyposażony kącik książki,

c)     pozycje książkowe I. Majchrzak dotyczące gier czytelniczych: „Nazywanie świata”,

d)    wykonane przez nauczyciela: wizytówki, podpisy na szafkach, półkach, krzesełkach, taśma z alfabetem zawierająca litery drukowane i pisane umieszczona na ścianie - „Ściana pełna liter”, kartki z imionami, koperty z pojedynczymi literami imienia dziecka, wyrazy, zdania na kartonach, koperty z rozsypankami wyrazowymi i sylabowymi, koperty                            z obrazkami i wyrazami (zdaniami), koperty z zadaniami do wykonania, kartki z sylabami, ilustracje tematyczne.

Rozdział szósty: Uwagi o realizacji projektu.

Projekt z zakresu nauki czytania realizowany będzie w roku szkolnym 2013/14                           w Szkole Podstawowej w Niedźwiadzie, w Jamnie i Wygodzie z grupą pięcio – sześciolatków. Treści programowe realizowane będą w ciągu codziennej pracy oddziału przedszkolnego, do którego uczęszczają dzieci oraz w ciągu dwóch dodatkowych godzin w tygodniu. Zapis z realizacji zajęć dokonywany będzie w dzienniku zajęć.

Rozdział siódmy: Ewaluacja programu

Aby przekonać się, czy realizowany projekt daje pożądane rezultaty, konieczne jest przeprowadzenie ewaluacji, czyli działań zmierzających do stwierdzenia, w jakim stopniu zamierzone cele są osiągane.

            W czasie trwania realizacji projektu badane będą osiągnięcia dzieci poprzez:

a)    obserwowanie ich zachowań w sytuacjach zadaniowych (karty obserwacji);

b)    stosowanie kart zadaniowych diagnozujących umiejętności dzieci dwa razy w roku: po półroczu, oraz na koniec roku szkolnego;

c)     rozmowy z dziećmi podczas zajęć;

d)    ankiety dla rodziców;

e)     zajęcia otwarte dla rodziców: dwa razy w ciągu roku szkolnego.

Bibliografia

Krystyna Kamińska - „Nauka czytania dzieci w wieku przedszkolnym” - WSiP Warszawa 1999

Anna Brzezińska – „Gotowość dzieci w wieku przedszkolnym do czytania i pisania” - Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1987,

Jadwiga Krzyżewska - „Aktywizujące metody i techniki w edukacji wczesnoszkolnej” - Suwałki, 1998r.

 Irena Majchrzak - „Wprowadzanie dziecka w świat pisma” - WSiP, Warszawa 1995.                  Irena Majchrzak – „Nazywanie świata — odimienna metoda nauki czytania” MAC - Edukacja, 2005.

 

Załączniki:

załącznik nr 1

KARTA OBSERWACJI OSIĄGNIĘĆ DZIECKA

…………………………………………………………..

                      imię i nazwisko dziecka

Przewidywane osiągnięcia dziecka

Czas osiągnięcia umiejętności

Uwagi

Rozpoznaje swoje imię.

Układa imię z liter wg wzoru.

Układa imię z liter bez wzoru.

Odczytuje imiona kolegów.

Odczytuje globalnie 10 – 15 wyrazów

Odczytuje globalnie 15 – 20 wyrazów

Odczytuje globalnie 20 i więcej wyrazów

Układa podpisy do wyrazów.

Układa podpisy do obrazków.

Układa wyrazy z rozsypanek sylabowych.

Układa krótkie zdania z rozsypanek wyrazowych.

Tworzy za pomocą alfabetu ruchomego wyrazy.

Tworzy za pomocą alfabetu ruchomego krótkie zdania.

Czyta krótkie zdania.

Dobiera zdania do odpowiednich ilustracji.

Czyta krótkie teksty.

……………………………………….

      podpis nauczyciela

 

załącznik nr 2

 

ANKIETA DLA RODZICÓW

Drodzy Państwo bardzo proszę o wypełnienie anonimowej ankiety dotyczącej Państwa opinii                                           o projekcje edukacyjnym „Uczymy się czytać przez zabawę” wdrażanym w przedszkolu              w grupie dzieci pięcio - sześcioletnich. Proszę podkreślić wybraną odpowiedź.
 Uzyskane informacje posłużą do badań edukacyjnych.

1. Czy Państwa zdaniem dziecko powinno w przedszkolu uczyć się liter?

tak        

nie                               

nie mam zdania     

2. Czy nauczyciel zapoznał Państwa z odimienną metodą nauki czytania według I. Majchrzak?

tak

częściowo

nie

3. Czy zdaniem Państwa zastosowana przez nauczyciela metoda I. Majchrzak pomaga dziecku w nauce czytania?

tak

częściowo

nie

4. Czy uważacie Państwo, iż zastosowana przez nauczyciela innowacyjna metoda nauki czytania spełniła Państwa oczekiwania?

tak

częściowo

nie

5. Czy zaproponowane zajęcia były atrakcyjne dla dziecka?

tak        

nie                                 

nie mam zdania           

6. Czy Państwa dziecko robi systematyczne postępy w nauce czytania?

tak

częściowo

nie

7. Czy Państwo zachęcaliście swoje dziecko do czytania?

tak                 

nie  

8. Proszę wyrazić swoją opinię na temat celowości, słuszności wprowadzania liter w przedszkolu………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Bardzo dziękuję Państwu za wypełnienie ankiety.