Szkoła Podstawowa w Niedźwiadzie

Innowacja Pedagogiczna "Uczymy się czytać przez zabawę"

Od września roku szkolnego 2013/14 w oddziale przedszkolnym realizowany jest projekt edukacyjny dla dzieci 5 - 6 letnich ,,Uczymy się czytać przez zabawę”. Autorkami projektu są p. Ewa Ścibor ze Szkoły Podstawowej w Niedźwiadzie i p. Anna Kantorek ze Szkoły Podstawowej w Jamnie. Projekt realizowany jest również przez p. Mariolę Szwarocką - Napieraj ze Szkoły Podstawowej w Wygodzie.

W listopadzie 2012 roku panie Ewa Ścibor i Anna Kantorek uczestniczyły w konferencji metodycznej prowadzonej przez P. Dyrektor WODN w Skierniewicach dr Teresę Janicką – Panek o tematyce „Odimienna metoda nauki czytania i pisania w przedszkolu i w klasie I – według koncepcji Ireny Majchrzak”. Nowa metoda nauki czytania oraz wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi 5-6 letnimi były inspiracją do napisania projektu edukacyjnego dla dzieci w tym wieku - „Uczymy się czytać przez zabawę”. Autorki zwróciły się do P. Dyrektor Janickiej – Panek o wyrażenie opinii na temat projektu. Po uzyskaniu aprobaty, 24 kwietnia 2013 roku uchwałą Rady Pedagogicznej innowację zatwierdzono do realizacji. 21 maja 2013 roku poinformowano o tym kuratorium.

W ramach tego projektu 4 października odbyła się w Szkole Podstawowej w Jamnie konferencja metodyczna, której tematem była „Odimienna metoda nauki czytania Ireny Majchrzak” zorganizowana i prowadzona przez P. Dyrektor WODN w Skierniewicach dr Teresę Janicką-Panek. Konferencja rozpoczęła się zajęciami otwartymi prowadzonymi przez p. Annę Kantorek w grupie 5-6-latków. W zajęciach uczestniczyło również troje czterolatków, które są bardzo zainteresowane zabawą literami. W trakcie zajęcia dzieci utrwalały zapis swojego imienia oraz rozpoznawały i układały według wzoru imiona kolegów z grupy.

Po zajęciach otwartych p. Dyrektor Janicka-Panek przybliżyła zebranym nauczycielom założenia odimiennej metody czytania Ireny Majchrzak i zachęcała do zastosowania jej w swojej pracy z dziećmi. W konferencji uczestniczyło 15 nauczycieli.

 

W realizacji innowacji pedagogicznej ,,Uczymy się czytać przez zabawę” są wykorzystywane różnorodne metody i formy pracy z dzieckiem z uwzględnieniem działań w zespole i z jednostką. Wdrażanie programu daje możliwości wykorzystania wrodzonych umiejętności każdego dziecka, jego wiedzy i możliwości. Treści programowe projektu realizowane są w trakcie codziennej pracy oddziału przedszkolnego, do którego uczęszczają dzieci. Ich celem jest stymulowanie rozwoju aktywności przedszkolaków poprzez prowadzenie różnorodnych ćwiczeń i zabaw prowadzących do nabycia umiejętności czytelniczych; wyzwalanie pozytywnych emocji u dziecka; rozbudzenie wiary dziecka we własne możliwości; czytanie globalne wyrazów; utrwalanie zapisów swoich imion; rozwijanie zainteresowania czytaniem i pisaniem; stymulowanie aktywności dzieci.

W ramach dotychczasowych zajęć dzieci potrafią: odczytać własne imię i rozpoznać je wśród innych; dokonać syntezy własnego imienia z sylab bądź z głosek; odczytać imię kolegi; ułożyć swoje imię z rozsypanki literowej wg wzoru i z pamięci; odszukać i zaznaczyć wskazane przez nauczycielkę litery w swoim imieniu; rozpoznawać większość liter alfabetu; dokonać analizy i syntezy prostych wyrazów; podzielić wyraz na sylaby; wyróżnić głoskę w nagłosie i wygłosie; globalnie rozpoznawać nazwy poznanych wyrazów.

Artykuły