Szkoła Podstawowa w Jamnie

Szkoła Podstawowa w Jamnie

99-400 Łowicz

Jamno 112

Tel.: (46) 838 90 90

E-mail: spjamno@wp.pl

Zajęcia dla uczniów z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

Zajęcia dla uczniów z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, w ramach projektu „ Rozwijamy się z indywidualizacją”, rozpoczęły się w Szkole Podstawowej w Jamnie 28 września 2012 roku. Zajęcia prowadzone są raz w tygodniu (piątek) przez panią Ewę Kobierecką. Jest to projekt współfinansowany przez Unię Europejska, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na zajęcia uczęszcza 1 uczeń z klasy II i 2 uczniów z klasy III. Zajęcia mają na celu stymulację i wspomaganie rozwoju, korektę zaburzonych procesów poznawczych, harmonijny rozwój uczniów w sferze intelektualnej, emocjonalnej i sprawnościowej, rekonstrukcję wiadomości i umiejętności, jak również pozytywne nastawienie uczniów do nauki matematyki w warunkach szkolnych.

Zdaniem uczniów, zajęcia są bardzo ciekawe, dzięki zastosowaniu różnorodnych form pracy oraz dzięki pomocom zakupionym w ramach projektu.  

Artykuły