Szkoła Podstawowa w Jamnie

Szkoła Podstawowa w Jamnie

99-400 Łowicz

Jamno 112

Tel.: (46) 838 90 90

E-mail: spjamno@wp.pl

Zajęcia dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu oraz zagrożonych dysleksją

 25 września 2012 roku rozpoczęły się w naszej szkole zajęcia dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu oraz zagrożonych dysleksją. Prowadzone są raz w tygodniu (wtorek) przez panią Annę Kantorek. Zajęcia prowadzone są w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na zajęcia uczęszcza jeden uczeń z klasy I, jeden uczeń z klasy drugiej i dwóch uczniów z klasy trzeciej. Zajęcia mają na celu:

  • stymulowanie i usprawnianie funkcji percepcyjno – motorycznych;

  • kształcenie umiejętności poprawnego mówienia, czytania i pisania (pod względem kaligraficznym i ortograficznym);

  • usprawnianie funkcji słuchowo – językowych;

  • usprawnienie motoryki dużej oraz ogólnej koordynacji ruchowej;

  • kształcenie umiejętności pisania zgodnie z zasadami ortografii;

  • doskonalenie sprawności manualnej;

  • usprawnienie funkcji wzrokowej oraz orientacji przestrzennej

  • doskonalenie umiejętności czytania i pisania;

  • kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem;

  • wdrażanie do koncentracji i aktywności podczas wykonywania zadań.

Zdaniem uczniów, zajęcia są bardzo ciekawe, dzięki zastosowaniu różnorodnych form pracy oraz dzięki pomocom zakupionym w ramach projektu.Artykuły