Szkoła Podstawowa w Jamnie

Szkoła Podstawowa w Jamnie

99-400 Łowicz

Jamno 112

Tel.: (46) 838 90 90

E-mail: spjamno@wp.pl

Dzień Ziemi

Włączamy się również w obchody największego ekologicznego święta na świecie

- Dnia Ziemi. W naszej szkole uczniowie, na apelu szkolnym, przedstawiają cześć artystyczną,

wykonują gazetki i plakaty. Organizowany jest konkurs ekologiczny.

Chcemy w ten sposób upowszechniać właściwe postępowanie oraz zachęcać

do segregowania odpadów i dbania o NASZĄ ZIEMIĘ.