Szkoła Podstawowa w Jamnie

Szkoła Podstawowa w Jamnie

99-400 Łowicz

Jamno 112

Tel.: (46) 838 90 90

E-mail: spjamno@wp.pl

Kadra

Nauczyciele  uczący w naszej szkole -  rok szkolny 2020/2021

nauczyciel

przedmioty nauczane

Dyrektor Szkoły

Marzanna Kujawiak                 

     -

Beata Brzozowska

język polski, plastyka, muzyka

Ewa Gawryszczak

przyroda, wychowanie do życia  w rodzinie i  biblioteka

Agnieszka Tomaszkiewicz

nauczyciel wspomagający

Iwona Trela

wychowanie przedszkolne

Paulina Kołodziejczyk

wychowanie przedszkolne

Agnieszka Milczarek

matematyka,  informatyka

Łukasz Gryglak

język angielski

Ewa Kobierecka

edukacja wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne, technika

Bernard Wudkiewicz

wychowanie fizyczne

Marta Wysocka

religia

Joanna Garczarczyk-Cichy

edukacja wczesnoszkolna,

Marta Redlicka

edukacja wczesnoszkolna, język angielski

Małgorzata Olejniczak

wychowanie przedszkolne

Marta Strugińska

język niemiecki

Agnieszka Walczak-Caban

historia, wos

Bożena Gołębiewska    

geografia, biologia, doradztwo zawodowe

Katarzyna Kruk

chemia, fizyka

Justyna Górczyńska

logopedia

Martyna Workowska

edukacja dla bezpieczeństwa

Martyna Milczarek

pedagog

Aleksandra Tarmanowska psycholog