Szkoła Podstawowa w Jamnie

Szkoła Podstawowa w Jamnie

99-400 Łowicz

Jamno 112

Tel.: (46) 838 90 90

E-mail: spjamno@wp.pl

Ewaluacja wewnętrzna 2019/2020

Cel ewaluacji:


–  zwiększenie partnerskiej roli rodziców względem szkoły przez współdecydowanie
w sprawach szkoły i uczestnictwo w podejmowanych działaniach;

–  określenie skuteczności włączania rodziców do efektywnej współpracy ze szkołą
w celu wspierania rodziców w wychowaniu;

–  identyfikacja słabych i mocnych stron ewaluowanego obszaru;

–  podniesienie skuteczności i efektywności podejmowanych działań;

–  dostarczenie informacji koniecznych do planowania pracy szkoły;


Wymaganie:

Rodzice są partnerami szkoły.