Szkoła Podstawowa w Jamnie

Szkoła Podstawowa w Jamnie

99-400 Łowicz

Jamno 112

Tel.: (46) 838 90 90

E-mail: spjamno@wp.pl

Psycholog

Psycholog


                             


 

Psycholog szkolny i jego zadania:

Psycholog szkolny jest osobą biorącą aktywny udział w życiu szkoły. Spotyka się z pojedynczymi uczniami, ale także realizuje zajęcia rewalidacyjne, warsztaty psychoedukacyjne mające na celu rozwój umiejętności radzenia sobie z nieprzyjemnymi emocjami, asertywności, integracji, kreatywności, a także wielu innych umiejętności społecznych będących narzędziem do radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Podejmuje również działania interwencyjne w sytuacjach kryzysowych. Aktywnie uczestniczy w działaniach wychowawczo-profilaktycznych na terenie szkoły. Psycholog w szkole pomaga w trudnych sytuacjach i udziela wsparcia.

Do psychologa szkolnego może zgłosić się:

  • uczeń, kiedy:

potrzebuje pomocy w radzeniu sobie z problemami

nie radzi sobie w kontaktach z rówieśnikami

chciałby z kimś porozmawiać o swoich trudnościach

chciałby poradzić sobie z konfliktami rówieśniczymi lub z bliskimi osobami

  • rodzic, gdy:

niepokoi się o swoje dziecko

zauważa, że dziecko ma trudności

pragnie je lepiej zrozumiećGodziny pracy psychologa szkolnego:

Wtorek 8:30-15:30

W razie potrzeby spotkania poza ustalonymi godzinami pracy proszę o kontakt
za pośrednictwem poczty elektronicznej:
psychologszkolny@onet.pl