Szkoła Podstawowa w Jamnie

Szkoła Podstawowa w Jamnie

99-400 Łowicz

Jamno 112

Tel.: (46) 838 90 90

E-mail: spjamno@wp.pl

Ewaluacja wewnętrzna 2018-2019

Cel ewaluacji:

- określenie skuteczności zarządzania szkołą, w tym tworzenie optymalnych warunków do nauczania i uczenia się uczniów, do indywidualnej i zespołowej pracy nauczycieli oraz ich doskonalenia zawodowego, a także zapewniania bezpiecznych warunków nauki i pracy,

- identyfikacja słabych i mocnych stron ewaluowanego obszaru,

- podniesienie skuteczności i efektywności podejmowanych działań,

- dostarczenie informacji koniecznych do planowania pracy szkoły.

WYMAGANIE:

Zarządzania szkołą służy jej rozwojowi.