Szkoła Podstawowa w Jamnie

Szkoła Podstawowa w Jamnie

99-400 Łowicz

Jamno 112

Tel.: (46) 838 90 90

E-mail: spjamno@wp.pl

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Płocku » Program wychowawczo-profilaktyczny

Program wychowawczo-profilaktyczny dostępny w plikach do pobrania.

 

Czym jest program wychowawczo-profilaktyczny?

Program ten został opracowany po wcześniejszym rozpoznaniu potrzeb uczniów, oczekiwań rodziców oraz nauczycieli. Oparty jest na misji i wizji szkoły. Opisuje treści i działania skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców związane z realizacja misji wychowawczej szkoły oraz zadań w zakresie profilaktyki i opieki. Celem jest wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia, wzmacnianie czynników ochronnych przy jednoczesnej redukcji czynników ryzyka. Formy i sposoby podejmowania działań dostosowanie są do wieku uczniów i kierowany jest do każdego, potrzebującego pomocy.