Szkoła Podstawowa w Jamnie

Szkoła Podstawowa w Jamnie

99-400 Łowicz

Jamno 112

Tel.: (46) 838 90 90

E-mail: spjamno@wp.pl

Ewaluacja wewnetrzna 2016/2017

 

 

 

 

WYMAGANIE:

 

W organizacji procesów dydaktycznych szkoła podejmuje innowacyjne działania poszerzające ofertę edukacyjną szkoły na etapie przedszkola i szkoły podstawowej promujące placówkę w środowisku.

 

Cel ewaluacji:

 

- pozyskanie informacji, czy szkoła właściwie promuje swoje działania w środowisku,

- ustalenie, czy szkoła podejmuje innowacyjne działania edukacyjne na etapie przedszkola i szkoły podstawowej,

- zebranie informacji na temat oferty edukacyjnej szkoły oraz sposobów jej uatrakcyjniania i poszerzania.