Szkoła Podstawowa w Jamnie

Szkoła Podstawowa w Jamnie

99-400 Łowicz

Jamno 112

Tel.: (46) 838 90 90

E-mail: spjamno@wp.pl

Ewaluacja wewnętrzna 2015-2016

W bieżącym roku szkolnym prowadzona jest ewaluacja wewnętrzna z zakresu 

Wymagania 4. Uczniowie są aktywni.

Celem ewaluacji jest pozyskanie informacji o tym, czy uczniowie są zaangażowani                            

 w życie klasy i szkoły; zebranie informacji o warunkach i możliwościach, jakie są stworzone przez szkołę

w celu zaangażowania uczniów; ustalenie, czy w klasie i szkole realizowane          

 są działania zainicjowane przez uczniów. 

Raport z ewaluacji jest dostępny w pliku do pobrania.