Szkoła Podstawowa w Jamnie

Szkoła Podstawowa w Jamnie

99-400 Łowicz

Jamno 112

Tel.: (46) 838 90 90

E-mail: spjamno@wp.pl

Statut Szkoły Podstawowej w Jamnie

Statut szkoły

 Statut Szkoły dostępny w plikach do pobrania.

 

Czym jest Statut Szkoły?

Jest to najważniejszt dokument, który reguluje wewnętrzne życie szkoły i zawiera informacje dotyczące wszystkich dziedzin działalności placówki. Statut szkoły określa cele i zadania szkoły oraz sposób ich realizacji, a także sposób organizacji szkoły. Zawarte są tam także zadania zespołów nauczycielskich, szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów, organizowania zajęć dodatkowych, formy opieki i pomocy dla uczniów, organizacja i formy współpracy z instytuacjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczą pomoc dla dzieci oraz sposoby współpracy z rodzicami. Ważnym rozdziałem są informacje o prawach i obowiązkach uczniów, o systemie funkcjonujących w szkole kar i nagród. Ponadto statut reguluje zasady rekrutacji uczniów.