Szkoła Podstawowa w Jamnie

Szkoła Podstawowa w Jamnie

99-400 Łowicz

Jamno 112

Tel.: (46) 838 90 90

E-mail: spjamno@wp.pl

Oświata zdrowotna

Pielęgniarka szkolna - Szkoła Podstawowa nr 1 w Koronowie    Pielęgniarka - p. Monika Więcek-Maj

Pielęgniarka szkolna dyżur w naszej szkole pełni w każdy czwartek od godziny 8:00 do  11:45.

 

Zadania pielęgniarki szkolnej:

- wykonuje testy przesiewowe (pomiary wzrostu i ciężaru ciała, bada wzrok, słuch, postawę ciała)

- pomaga uczniom, którzy mają problemy zdrowotne (w radzeniu sobie z chorobą lub niepełnosprawnością, w utrzymaniu kondycji fizycznej i samopoczucia, udziela porad dotyczącycj stylu życia, samoobserwacji, samoopieki

- udziela pomocy w nagłych wypadkach

- współpracuje z dyrektorem szkoły i nauczycielami w sprawach dotyczących bezpieczeństwa uczniów, żywienia, warunków higienicznych w szkole oraz edukacji zdrowotnej.