Szkoła Podstawowa w Jamnie

Szkoła Podstawowa w Jamnie

99-400 Łowicz

Jamno 112

Tel.: (46) 838 90 90

E-mail: spjamno@wp.pl

Oświata zdrowotna

Pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania- pani Monika Więcek-Maj

Dyżur w naszej szkole pełni w każdy czwartek .