Szkoła Podstawowa w Jamnie

Szkoła Podstawowa w Jamnie

99-400 Łowicz

Jamno 112

Tel.: (46) 838 90 90

E-mail: spjamno@wp.pl

Logopeda

"A nade wszystko szanuj mowę twą ojczystą. Nie znać języka swego - hańbą oczywistą..."

 

 

      Od roku szkolnego 2014/2015 uczniowie naszej szkoły mają możliwość korzystania z terapii logopedycznej i w ciągu całego roku wspólnie z logopedą mogą pracować nad prawidłową wymową. Zajęcia logopedyczne mają na celu wywołanie i korygowanie zaburzonych dźwięków danych głosek, a następnie zautomatyzowanie ich w mowie spontanicznej.  Głównym zadaniem terapii jest osiągnięcie przez dziecko możliwie jak najlepszej sprawności językowej oraz wyrównywanie szans edukacyjnych. Większość zaburzeń mowy można zlikwidować bądź złagodzić pod warunkiem, że terapię rozpocznie się jak najwcześniej oraz, co najważniejsze, wraz z ogromną pomocą rodziców, którzy muszą systematycznie ćwiczyć z dzieckiem w domu. Zaburzenia mowy, które w porę nie zostaną poddane terapii logopedycznej przechodzą w nawyk, który pozostaje i utrwala się. Nieprawidłowa wymowa często ma negatywny wpływ na funkcjonowanie dziecka w domu, środowisku szkolnym oraz rzutuje na jego zachowania w grupie rówieśniczej. Dziecko źle czuje się w grupie, nie zgłasza się do odpowiedzi, gdyż boi się reakcji otoczenia, ma także często problemy z uczeniem się.

 

 

Drodzy Rodzice,

 

pamiętajmy, że tylko regularne uczęszczanie dziecka na terapię logopedyczną i codzienne ćwiczenia w domu będą skutkowały poprawą wymowy. Jest to moja i Państwa odpowiedzialność, dlatego bardzo proszę o regularnie uczestnictwo w zajęciach i stosowanie się do wskazówek logopedycznych przekazywanych do domu. Tylko współpracując możemy osiągnąć cel. Zawsze mają Państwo możliwość być z dzieckiem na zajęciach. Zapraszam również na rozmowy indywidualne przez cały rok szkolny.

 


Pliki do pobrania