Szkoła Podstawowa w Jamnie

Szkoła Podstawowa w Jamnie

99-400 Łowicz

Jamno 112

Tel.: (46) 838 90 90

E-mail: spjamno@wp.pl

Rekrutacja do klasy pierwszej

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych i do szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022.


Ze względu na obowiązujący w kraju stan epidemii


istnieje możliwość zapisania dziecka do oddziałów przedszkolnych i do szkoły


drogą elektroniczną na adres: spjamno@wp.pl.


Przyjmowanie kart zgłoszeń i wniosków do oddziału przedszkolnego i szkoły odbywa się


od 1 marca do 15 kwietnia 2021 r.,


zaś w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym od 16 kwietnia 2021 r. do 15 maja 2021 r.


 

Dokumenty rekrutacyjne można pobrać ze strony: www.zsjamno.szkolnastrona.pl z zakładek:

 

• Rekrutacja do klasy pierwszej,

 

• Zasady rekrutacji do oddziału przedszkolnego.

 

O wynikach rekrutacji rodzice dziecka zostają poinformowani po zakończeniu rekrutacji.


Piki do pobrania w Programie Word poniżej.